Stoppa planer på koppargruva i Dalsland

Rädda den Dalsländska naturen från Gruvbrytning.  

Återigen finns det lycksökare som vill förstöra den Dalsländska naturen och riskera vårt dricksvatten.

För 20 år sedan lyckades vi stoppa ett företag från samma vansinne. Den gången hade de redan startat en liten gruvdrift i Värmland, Harnäsgruvan, konkursat och lämnat allt vind för våg. Nu var det Dalsands tur. Affärsidén är att hitta ett något så när brytningsvärt område, och med guldkantade prognoser övertyga riskkapitalister om att satsa pengar, plocka ut en bra lön och vid lämpligt tillfälle göra konkurs. Sedan får kommun och stat ta över kostnaderna för sanering och återställning. I fallet Harnäs i Värmland väntar markägarna fortfarande på att få området uppstädat. I fallet Pajala och Northland Resources konkurs så finns beräkningar på att staten skulle få lägga ut 300 miljoner på uppstädning. De som satsat pengar i projekt har förlorat miljarder.

Läs mer om statens kostnader https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sa-mycket-kostar-gruvslarvet

Till detta kommer kommunernas och markägarnas kostnader eller förluster. Vår kommun skulle t.ex. kunna få vår dricksvattentäckt förstörd med stora kostnader för att bygga nytt vattenverk och ledningar. På sikt hotas hela Dalslands kanal som mynnar i Vänern.

Nu är det två exploatörer som har sökt undersökningstillstånd i Dalsland/Värmland. Det ena är Odin Metals Ltd, som har fått undersökningstillstånd för områden i Dalsland, av Bergsstaten.

Det andra är Rolling Road Resources Ltd, Hemel Hempsted, UK som är ett nybildat företag enbart för prospektering. Inget av dessa har någon erfarenhet av gruvdrift utan består av glada ekonomer och riskföretagare. Jo, visst man har på senare tid anställt en geolog, för det måste man ha annars ger inte Bergsstaten några tillstånd.

Dalsland har en unik natur och också ett stort och komplext sjösystem. Gruvdrift i känslig natur och vattensystem vore en katastrof för oss som lever och bor här.  Turistnäringen skulle också drabbas hårt på sikt.  

Alla Dalslandskommunerna har sagt nej, vi lokalt boende har protesterat, förra gången gick det ända upp till regeringen innan det tog stopp. Ändå ger Bergsstaten förnyat tillstånd till provborrning och prospektering.  

Hjälp oss att stoppa denna miljökatastrof. Skriv på för att rädda naturen i Dalsland, och glöm inte att dela.

Läs mer på FB Rädda naturen i Dalsland. 

https://www.facebook.com/agnetahall.se/

HP

 


Hans-Peter Dahlgren    Kontakta namninsamlingens skapare