Stoppa omorganisationen på Kollaskolan!

Rädda våra lärare och ge våra barn en bra skola precis som dom har rätt till!

"Med våra mål sätter vi nu ett tydligt fokus på det som har störst betydelse för elevers möjlighet att lyckas i skolan; undervisningens kvalitet, studiero och goda lärmiljöer, säger Emanuel Forsell (M), ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola."  

https://www.mynewsdesk.com/se/kungsbacka-kommun/pressreleases/god-undervisning-och-studiero-i-fokus-foerskola-och-grundskolas-naemndbudget-2024-3283440

Vi föräldrar tycker inte att detta citat av Emanuel Forsell (M), ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola stämmer vad man sedan i praktiken driver genom.  

Följande meddelande skickades ut till vårdnadshavare på Kollaskolan den 5:e Feb 2024:

Kommunen har tagit ett beslut om att Kollaskolans grundskola ska bli en två-parallellig skola på sikt. Beslutet fattades för fem år sedan men har inte behövt verkställas förrän nu. Det innebär att skolan endast tar emot två förskoleklasser till hösten 2024. Rektors budget utgår ifrån antalet elever i verksamheten och utifrån ett lågt antal elever i klasserna står Kollaskolan inför förändringar hösten 2024. Kommunens enda anpassade grundskola finns på Kollaskolan och här ökar elevantalet. I realiteten betyder detta att klasser på låg och mellanstadiet kommer ha klasser med 29-32 barn. Och dessutom uppstår en övertalighet på 3 lärare som kommer behöva lämna Kollaskolan.

Enligt en artikel i Kungsbacka posten hade Kollaskolan rapporterat 83st kränkningsanmälningar mellan april-oktober 2023. Enligt 2:e vice ordförande i nämnden för för- och grundskola Johan Tolinsson är det idag mellan 80 - 100 niondeklassare som går ur skolan utan godkända betyg. Om personal tas bort från skolan och klasserna blir större hur ska då följande upprätthållas och säkerställas?

  • En god lärmiljö i klassrummen
  • Studiero       
  • Buller hanteras
  • Att de anpassningar enskilda elever behöver ska kunna mötas
  • Undervisning med hög kvalitet  

Vi vill att man omvärderar beslutet. Vi vill att politiker och ansvariga för skola för en dialog med oss föräldrar, vi som faktiskt berörs av förändringen. Vi vill att man ser skolan som en tillgång och resurs som lönar sig att satsa på. Om barnen mår bra kommer andra kostnader i samhället minska.

Låt våra barn växa upp till  friska och glada individer som bygger vårt samhälle för framtiden!


Tobias Laarmå, Linda Nicklasson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Tobias Laarmå, Linda Nicklasson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...