Stoppa Nordic Paper Bäckhammars bruks planer på ökade utsläpp i Vänern

Vi är djupt oroade över den planerade utökningen och förändringen av utsläpp från Nordic Paper Bäckhammars bruk. Vi är inte bara oroade för vår egen del utan också för den både kort- och långsiktiga negativa påverkan på miljön som kan komma att drabba både djur och människor under lång tid framöver.

Tisdagen den 5/11 2019 bjöd bruket in till så kallat samrådsmöte inför den nya avloppsledning som planeras. Det har varit ganska tyst om planerna i media och för er som ännu inte känner till dem handlar det om en ökning av produktionen med 70 000 ton massa, från 230 000 till 280 000 ton vilket ger en ökning av pappersproduktionen från 160 000 till 180 000 ton. (SR Värmland 19/7 2019)

Idag släpps avloppsvattnet från produktionen ut i ån Visman och vid flera tillfällen har reningen av olika anledningar fallerat så att Vismans vattenliv tagit stor skada. Ökad produktion innebär ökade utsläpp och för att ge tillstånd till detta kräver Länsstyrelsen i Värmland en ny avloppstub ut i Vänern.  I förslaget som ligger för godkännande anges Brattsand eller Baggerud som alternativ.

Platser som alltså är viktiga hem tillika rekreationsområden för oss kristinehamnare men också för sommarboende, besökare och för Skärgårdskommunen Kristinehamn som turistmål. Många fastigheter, både fastboende och sommarboende, tar idag sitt dricksvatten från Vänern. Flera fågelarter lever och häckar i området, vi har fisketurism och många allmänna och välbesökta badstränder i området.

Ett problem med utsläppen är att det utsläppta vattnet är varmare vilket påverkar det känsliga ekosystemet där vattnet går ut.

Avfallsvattnet innehåller dessutom (både för människa och miljö) dokumenterat skadliga ämnen som arsenik, kadmium, bly, kväve och om inte reningen fungerar som den ska kan även lut, såpa och ammoniak följa med ut. I augusti i fjol dog en stor mängd fisk i Visman efter att ett åskooväder slagit ut reningen och orsakat ett utsläpp av lut, drygt en månad senare var det utsläpp av såpa som missfärgade vattnet och tog bort allt syre. (SR Värmland, 28/9 2018) Allt liv i ån dog.

Kan vi, med de tidigare ödesdigra misstagen i färskt minne, verkligen med gott samvete och utan mer djupgående undersökningar, simuleringar och försäkringar låta Kina-ägda Nordic Paper Bäckhammars bruk utöka sin verksamhet och riskera att förorena en av de finaste naturtillgångar vi har här i Kristinehamn?

När man planerar för åtgärder med stora risker för miljön måste man ta med ett värsta-scenario i beräkningen och inte hoppas på att allt ska fungera och sedan beklaga när det inte gör så.

Vi är medvetna om att bruket är en viktig arbetsgivare och att en ökning av verksamheten är positivt för kommunens näringsliv då det förhoppningsvis leder till nyanställningar. Samtidigt får inte detta ske på bekostnad av det viktigaste vi har – vår miljö. Vi som var på plats under samrådsmötet upplever att vi inte fick ställa och än mindre fick svar på våra frågor och att våra farhågor inte tas på allvar. Det känns som om man vill genomföra detta snabbt och utan erfordeliga konsekvensanalyser.

Det finns rapporter från andra områden i Sverige och utomlands där mångåriga utsläpp från bland andra pappersindustrier orsakat stora skador och faktum är att vi inte fullt ut vet vilka konsekvenser de här utsläppen kan ge.

Är det verkligen värt att satsa på något utan att säkert veta hur miljön kommer att tåla detta? Detta inte minst som vi vet att det tar lång tid och stora resurser att återställa en ödelagd miljö.

Om det ens är möjligt.

---

Vi som skriver under denna namninsamling kräver följande:

* Stoppa planerna på utsläpp av avfallsvatten direkt ut i Vänern.

* Utifrån de  miljöfarliga utsläpp vi de facto varit med om från anläggningen vill vi se en separat rengöringsanläggning så att inget vatten av misstag kan gå ut nästa gång som systemet fallerar. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Marie Angle överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook