Stoppa nedstängning av Pilängskolan F-3

Stoppa nedstängning av Pilängskolan F-3

Med anledning av det minskade barnantalet i kommunen behöver man minska på verksamheterna/antalet F-klasser inför höstterminen 2024.

Läs om detta här: https://lomma.se/arkiv/nyheter/nyheter/2023-09-07-forandring-i-antal-forskoleklasser-foreslas.html

Det har kommit till vår kännedom att ett förslag som drivs framåt för att lösa problem som uppstår med det minskande barnantalet är att helt stänga F-klassverksamheten på Pilängskolan F-3, och på sikt avveckla hela lågstadieverksamheten på nämnd skola.

Vi motsätter oss detta beslutet starkt då det finns andra lösningsalternativ som skulle innebära att vi kan bibehålla alla välfungerande verksamheter i kommunen utan att skapa otrygghet för barn, personal och vårdnadshavare.

Vårt förslag är att sprida ut insatserna över alla verksamheter, minska antalet klasser på de skolor som har >1 F-klass och låt i värsta fall klassrummen vara lite luftiga i de enstaka år detta berör.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att stänga ner verksamheter till höger och vänster som sedan kan behöva öppnas upp igen något år senare.

Detta konstanta nedstängande av välfungerande verksamheter skapar även en enorm otrygghet för både barnen, personalen och vårdnadshavarna. 

Vill politikerna öka barnantalet i kommunen så måste grundskoleverksamheten prioriteras – Eftersom att det är de bra skolorna som drar barnfamiljer till Lomma.

Nedstängningar blir därför rätt och slätt helt kontraproduktiva. 

Skriv under här om du håller med!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Lindwall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...