Stoppa nedstängning av Kyrkbyns förskola

Frågan är varför vår lilla förskola ska stängas när det finns flera små förskolor i centrum vars föräldrar inte behöver tredubbla sin väg till förskolan.

 

Inom kort kommer det att skickas ett förslag till barn- och utbildningsnämnden om att stänga Kyrkbyns förskola från och med 7 augusti 2023.

Du som har barn på Kyrkbyns förskola kommer att få välja mellan en plats på Bränninge förskola eller Kärnekulla förskola.

Meddela vilken förskola som du önskar till handläggare xxxxxx via e-post xxxxx@habokommun.se eller telefon 036-xxxxxx senast 21 mars.

Du har även möjlighet att söka en plats på valfri förskola i kommunen via vår e-tjänst: Ansök om förskoleplats och då gäller ordinarie placeringsregler. Personalen som jobbar på Kyrkbyns förskola kommer att bli erbjudna en tjänst på någon av de andra kommunala förskolorna, men det är fortfarande inte klart vilka.

Informationsmöte

Vi förstår att stängningen kan leda till ett flertal frågor. Vi vill därför bjuda in till ett informationsmöte den 16 mars. Om du har frågor önskar vi att du ställer dem under informationsmötet. Det går också bra att mejla frågorna i förväg till xxxx

. • Datum och tid: 16 mars kl. 18.00 • Plats: Kammarsalen, kommunhuset

 

Bakgrund till förslaget

Det allmänna konjunkturläget i omvärlden, uppskjuten nybyggnation av bostäder och sjunkande födelsetal innebär en kraftig inbromsning i Habo kommuns befolkningsprognos. Det gör att kommunen kommer att få ett överskott av förskoleplatser. Ett stort antal tomma förskoleplatser för med sig organisatoriska svårigheter och höga kostnader. Förslaget innebär att Kyrkbyns förskola och Gullvivans förskola stängs.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen Habo kommun


Margareta Sterneberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Margareta Sterneberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...