Stoppa nedskärningar i Förskolor, Skolor och Fritidshemmen i Håbo 

Stoppa_nedskärningar.PNGVärldsläget, den höga inflationen och Håbokommuns ogenomtänkta prioriteringar har resulterat stora underskott, bara i Barn och Utbildningsförvaltningen finns ett underskott på mer än 50 miljorner kronor.

För att åtgärda detta har kommunen vidtagit en del kortsiktiga lösningar såsom att höja skatten, under begränsad tid. Detta kommer hjälpa till att åtgärda lite mer än hälften av det underskott som nu finns i förvaltningen men hur ser den långsiktiga planen ut egentligen? Förvaltningen behöver fortfarande en budget I balans och över 20 miljoner måste det sparas in på. 

Sparkraven för samtliga av våra förskolor, skolor och fritidshem har under många mandatperioder varit de verksamheter som levt under konstanta och orimliga sparkrav. Även när inflationen var låg, har verksamheterna stått under sparkrav som påverkar undervisning, verksamhet och personaltäthet.

Dessa delar gör att Sveriges Lärare i Håbo inte ser att de planerade skatteintäkterna kommer att lösa de nedskärningar som förskolor, skolor och fritidshem står inför. 

Det är tydligt att inte heller kommunen ser att dessa pengar räcker för att få en ekonomi i balans då förvaltningen stänger förskolor och planerar en stor omorganisation inom grundskolan som enligt information från förvaltningen (under september/oktober), på arbetsplasträffar, redan ska vara klar till nästa läsår (HT24). (Beslutet är inte samverkat eller förhandlats och har fortfarande inte beslutats om i nämnd).

Sveriges Lärare Håbo vill se att barn och utbildningsförvaltningen tar sitt ansvar genom att effektivisera utan att det påverkar arbetsmiljö eller utbildningen för elever och barngrupper på ett negativt sätt.

Vill vi ha utbildad och proffesionell personal behöver vi kunna ge våra olika typer av lärare förutsättningar för att kunna utbilda våra barn, Håbokommuns framtid, på rätt sätt och utan att konstant känna sig otillräcklig när dagen är slut. Vi kan ta ett tydligt exempel där situationen med lärares förutsättningar talar sitt tydliga språk. På Håbos fritidshem arbetar 22% legitimerade lärare i fritidshem (tidigare fritidspedagog).

Hur gör vi detta: Märkbart mindre barngrupper, fler närvarande vuxna och fler möjligheter till barn och elev stärkande insatser för de som behöver detta under förskoledagen alt. den samlade skoldagen. Större möjlighet för tid till sitt uppdrag i form av planerings-, dokumentation-, analystid m.m. 

När inflationen ligger på över 9% och kommunens fasta hållpunkt till löneförhandlingsbordet under förra önerevisionen va 2% leder det till en enda sak. Vi tappar våra lärare och pedagoger till andra kommuner och detta ger helheten i kommunen en mycket dålig förutsättning utifrån vår samhällsviktiga funktion. För att kunna fullfölja förskolor, skolors och fritidshemmens mål måste vi ha duktiga, ambitiösa lärare med yrkesstolthet och arbetsglädje. Hur ska detta kunna uppnås utan att det märks i lönekuvertet? Denna lönerevision där politikern budgeterat 3% kommer därmed att skrämma bort ytterligare fantastiska, legitimerade lärare vi har till förmån för Stockholm, Enköping, Uppsala m.fl.  Bara genom att byta till grannkommunen Upplands-Bro får en lärare upp lönen med tusenlappar. 

Nedskärningarna innebär: 

 • Större barngrupper, minskad möjlighet att ta in vikarier och minskad personaltäthet

 • Minskning, ibland obefintlig stödpersonal, minskad möjlighet att ge elever särskilt stöd men även större klass- och elevgrupper i skolan. 

 • Risk för stora kunskapstapp vilket redan syns i bl.a. matematik och läsning 

 • 94 procent av landets lärare är ganska eller mycket oroliga för vad nedskärningarna kommer att leda till. 

Krav från Sveriges Lärare Håbo: 

 • Stoppa nedskärningarna i förskolan, skolan och påfritidshemmen  

 • Reglera kvalitetsfaktorer som undervisningstid, tid för både planering samt för- och efterarbete, minimibemanning, lärartäthet och elev-/barngruppsstorlekar i alla våra verksamheter. 

 • Ge lärare förutsättningar för att klara av sitt kärnuppdrag. Genom att ha fler utbildade lärare, ha en tydligare struktur för hur mycket planering lärare ska ha, se till att de eleverna i behov av särskilt stöd får detta, mindre barn och elevgrupper m.m. 

 • Satsa mer på barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ser att nedskärningarna även skapar fler och fler barn och ungdomar som mår dåligt och allt fler blir hemmasittare för att de inte får rätt stöd i skolan. Vi behöver fånga dessa elever tidigt stötta dem på rätt sätt med samarbeten mellan psykiatrin och skolan. 

 • Anpassa våra utrymmen, vi behöver lokaler och gårdar som är anpassade för verksamheten. 

 • Stöd i undervisningen, förskolor, skolor och fritidshem behöver ha fler resurser under hela dagen. 

 • Lönerna behöver seriöst ses över och vara bättre om vi vill behålla och få bra, behöriga lärare i kommunen. 

 • Effektivisera utan att det påverkar lärarare, elever eller barngrupper negativt.

Sveriges Lärare Håbo 

 


Sveriges Lärare Håbo    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sveriges Lärare Håbo kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...