"Stoppa nedläggningen av Landbogårdens Gruppboende i Åsaka"

Omsorgsnämnden i Trollhättan Stad beräknar ett underskott på 27 miljoner. Det betyder att Omsorgförvaltningen måste göra stora nedskärningar. Ett av alla sparförslag är att Gruppboendet på Landbogården i Åsaka skall läggas ner. Även träffpunktens verksamhet är hotad. Det kan komma att få förödande konsekvenser. Inte bara för de som bor och jobbar där, utan för hela Åsaka då det är en viktigt mötesplats för våra invånare. Vi alla måste gå ihop för att försöka få Omsorgsnämnden i Trollhättan att ta sitt förnuft till fånga. De som bor i Åsaka, framförallt de äldre och sjuka är beroende av att ha en socialt fungerande verksamhet här där de bor. All verksamhet skall inte finnas i centrala staden. Alla invånare i Trollhättan är lika mycket värda och de som bor utanför staden får alltid stå tillbaka. Vi måste kämpa för att få behålla vår levande landsbygd. Om man växt upp och levt på landet så måste man också kunna få åldras där. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7220564


Jessica Lundkvist    Kontakta namninsamlingens skapare