Stoppa nedläggningen av Gamleby Hamn. Rädda Gamleby Hamn NU!

Aktionsgruppen har bildats för att skapa opinion öppnande av Gamleby hamn och upprustning av kaj och kajplanen.

Idag finns ingen Gamlebybo som vill se byggstängsel och låsanordningar för Gamleby hamn och hamnplan.

Vi avser med aktionsgruppen Rädda Gamleby Hamn att skapa en lokal opinion för att på så sätt kunna påverka planering och underhåll av Hamnen. Den träspont som håller kajplanen har i 20 års tid tillåtits förfalla utan åtgärder!

Utredningar och provborrningar har samtliga visat på samma resultat:

 • 1999.06.16 Rapport från SKANSKA
 • 2001.06.06 Rapport från MARINE SHELLFIGHTERS
 • 2013.06.24-26 Undersökning MTE MARINTEKNIK
 • 2019 Stabilitets utredning TYRÉNS

Utredningen 2019 slutar med samma utlåtande som tidigare med den skillnaden att en fördjupad stabilitetsutredning ska utföras under 2020! (Ytterligare en konsultutredning!) Under fyra år, 2019-2020-2021-2022 har hamn och hamnplan varit totalt avstängd med låsta byggstängsel för hela Gamlebys befolkning.

Vi skriver nu 2023 och går nu in på femte sommaren utan sjökontakt för Gamleby. Inte en enda utlovad fördjupad stabilitetsutredning har utförts under dessa år!

Trots Västerviks kommuns profilering som kustort och sommarstad har ingenting gjorts för att möjliggöra sjökontakt för Gamlebys befolkning och besökare/turister. Ingen brygga, ingen möjlighet att lägga till för gästande båtar eller ortsbefolkning, ingen möjlighet för unga eller gamla att utnyttja Gamlebyviken för fiske, rekreation eller bad.   Kommunens vanskötsel och bristande underhåll av Gamleby hamn har fått fortgå i över 20 års tid.

Nu måste ansvar utkrävas.

Vi kräver att berörda myndigheter och tjänstemän tar sitt ansvar, läser fakta och tar rimliga beslut för medborgarna i Gamleby!

Vi kräver att beslutande tjänstemän och politiker planerar in ett öppet möte för Gamleby där ansvarsfrågan angående den i åratal bristande skötsel av hamnområdet belyses och förklaras samt att en konkret tidsplan presenteras med en alternativ lösning som ger tillgång till Gamlebyviken (för rekreation, vattensport, fiske och besökare m fl).

 • En öppen och transparent tid- och kostnadsplan måste presenteras för oss i Gamleby
 • Klargörande av ansvarsfrågan.
 • Vad är avsatt i budget.
 • När ska arbetet utföras.
 • Vem har entreprenörsansvaret.
 • En interimslösning måste till för att möjliggöra sjökontakt, fiske, bad för Gamlebys befolkning samt båtturister och övriga besökare/turister.  2*) 
 • Framtida underhåll.

Aktionsgruppen Rädda Gamleby hamn anser att Gamleby kaj och hamnplan har stängts av på felaktiga grunder och dessutom på ett felaktigt sätt! 1)*

I den stabilitetsutredning utförd under 2019 konstateras:

 • Utredningen avser den verksamhet området används för idag.
 • Kajen och kajplanen är idag klassad som BK 2 det vill säga tillåtet för laster på 51,4 ton!
 • Vidare framräknade säkerhetsfaktorer baseras på provborrningar samt diverse antaganden!
 • Laster som antagits är större än de verkligt förekommande!
 • Geotekniska parametrar något försiktigt valda
 • Hamnkonstruktionens tillskott till stabiliteten inte medräknad! (Alltså räknas inte silon som förstärkning av kajområdet!)
 • Befintliga (tidigare utförda) förstärkningsåtgärder är inte kända! Bör både vara kända, betalda och dokumenterade sedan tidigare.
 • Undersökningen ger följande slutsatser och rekommendationer från TYRÉNS:
 • Området stängs av för allmänheten och beträdes på egen risk! (Området vi talar om här måste vara de delar utav kajplan som är i riskzonen för skred, alltså inte själva betongkajen och eller inte övrigt kajplan).
 • Kompletterande inventering och utredning skall ske!
 • Ytterligare provborrning skall utföras under 2020.
 • Förslag och studie avseende förstärkningsåtgärder.
 • Att fullständigt avstänga hela hamnområdet, som enligt experterna bara bör avstängas mot tung trafik. Varför stängde man inte av hamn och gamla torget för tung trafik redan för 10 år sedan? Att stänga av hamnen nu, gör inte 10 års felaktiga beslut och handlingsförlamning mer befogat.

1*) Total avstängning på felaktiga grunder, dessutom på felaktigt sätt:

 • Avstängning av ej berörda områden.
 • Medveten misstolkning av stabilitets utredningen 2019.
 • Underlåtelse av lagstadgat underhåll av offentlig plats.
 • Ignorerande av varningar och upp fordringar om åtgärder och behov sedan 2013 (se utredning utförd av MTE).
 • Felaktiga slutsatser då undersökningen dels inte avser del av nu avstängt område dels faktafel i undersökningen. ex: betongsponten inte uppmärksammad, märkning av pålat respektive icke pålat området stämmer inte.
 • Ej tagit hänsyn till senare gjorda förstärkningsåtgärder och reparationer.
 • Ej utförda mätningar i sektion B.
 • 13 års öppethållande för tung trafik på av MTE ansett riskområde. Lastbilstrafik, förvaring av tung last och uppställning av husbilar mm tilläts ända fram till sommaren 2019.

2*)  Åtgärder för att möjliggöra en omedelbar öppning av Gamleby hamn

 • Stäng av hamnplan för tunga fordon (kan göras mycket snabbt och billigt). Genom att utplacera betonghinder med ca 1 meters avstånd utestänger man alla fordon från hamnområdet.
 • Klassa omedelbart om kaj och kajplan från nuvarande BK2 (51,4 ton) till 3,5 ton alternativt gör hela hamnen till gångväg.
 • Sätt upp förbudsskyltar för tung trafik över gamla torget och hamnplansområdet (kan göras omgående).
 • Stängsla in de svaga partierna mellan kaj och hamnplan (dvs där själva sponten finns). 
 • Övriga områden skall inte och behöver inte vara avstängda!
 • Gör en vassröjning utmed strandlinjen för vattenåtkomst.
 • Placera ut flytbryggor för invånare som behöver kunna använda sina roddbåtar för fiske etc. Dessa kan även möjliggöra fiske från land.
 • Förse bryggor med räddnings-/badstegar och sätt upp livbojar.
 • Påbörja arbetet med spontningen omedelbart. Berörd arbetsyta kan avstängas sektionsvis.

Rädda Gamleby Hamn, NU!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Björn Jurell kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...