Stoppa NCC:s planerade bergtäkt i närhet till Kallfors och Järna

STOPPA BERGTÄKTEN

Ncc har ansökt om att starta en bergtäkt inom vårt närområde. Detta projekt vid uppdragsnamn Gerstaberg måste genast stoppas. Bergtäkten kommer innebära stor negativ påverkan på vår miljö och djurliv.

Vårt befintliga djurliv kommer tvingas bort från skogen och kanske till och med försvinna från vårt område. I rapporten nämns att "myr runt Vaskasjöarna" har tilldelats ett mycket högt naturvärde. Men absolut inte av NCC.

Utsläppen kommer öka betydande av den kraftigt ökade trafiken. Trafiksäkerheten för våra barn och boende i området äventyras. Det beräknas ca 110 tunga lastbilar per arbetsdag. I NCC:s rapport nämns ett "worst case" vilket skulle innebära 280 transporter per arbetsdag. 

Ansökan sträcker sig över en 30 års period och innebär arbetsdagar mellan kl.6-22 med en hög bullernivå som sväljer tystnaden i vårt område.

Vill du liksom jag absolut inte bo nära en miljöförstörande, trafikfarlig, buller som påverkar människors välmående och hälsa? Vill du fortfarande bo granne med skogen så ber jag dig att ta en minut och skriv under namninsamlingen MOT bergtäkten.

Har du några frågor eller vill ha hjälp med hur du lämnar dina synpunkter, kontakta behall.kallfors@gmail.com

Du kan också hitta mer information här: https://nejtillbergtaktikallfors5.webnode.se/?_ga=2.157618234.147087270.1669919687-697851127.1669919687

 Bergtäkt.PNG

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linda Lilja lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...