Stoppa miljöplanens krav på mer vegetarisk skolmat för Järfällas elever

Sju av tio skolmåltider i Järfälla kommun är vegetariska. En gång var 14:e dag serveras nötkött. Framöver väntar mer potatis och vegetabilier, mindre ris, kött och mjölk. Det framgår av förslaget till Miljöplan, som är på väg upp för beslut i Järfälla KS den 28/11.

Där föreslås att andelen ekologiskt producerade livsmedel som köps in till Järfällas skolor ska uppgå till 65 procent nästa år (2024) och till 80 procent år 2030. Till en merkostnad av 3,5 miljoner kronor mer per år. Då vegetabilier är billigare än kött blir det ännu mer gröna rätter.  

Men vill barnen ha mer vegetarisk skolmat? Nej, inte den majoritet av elevrepresentanter som Barn- och ungdomsnämnden refererar till i sitt remissvar. Inte heller de barn och föräldrar som vi pratat med i valrörelsen.   Om elever inte gillar skolmaten så slängs den. Kostnaden för matsvinn i Järfällas skolor uppgår redan idag till miljontals kronor. Det är inte klimatsmart. Nej, lyssna på barnen. För att de ska orka sin skoldag behöver de mat som är anpassad för barn.

Utdrag förslag miljöplan : 7. Järfällas utbildningsverksamhet ska bidra till en matkonsumtion inom planetens
gränser genom att koldioxidutsläppen för måltider maximalt ska uppgå till 11 kg
koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och vecka senast 2024. En lunch i
verksamheterna ska ligga på 0,5 kg/person och frukost och mellanmål ska
tillsammans maximalt generera 0,5 kg/person (gäller för- och grundskola).

Önskar ni - liksom vi inom KD - stoppa det här förslaget ? Skriv under så vi har hävstång i frågan på Kommun Styrelsen. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Annika Wallin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...