Stoppa maktmissbruk och rädda hästarna

Länsstyrelsen i skåne och Kalmar försöker att på lösa och tvivelaktiga grunder krossa ännu ett företag inom hästnäringen.  Det är inte rimligt att länsstyrelserna i Kalmar och Skåne stänger ett framgångsrikt företag på landsbygden som betyder mycket för turism, landskapsvård, kringföretag och meningsfull sysselsättning och sport för framför allt flickor. Länsstyrelsens uppdrag är att skapa samhällsnytta, inte att förstöra fungerande företag med djur! Vi vill att turridningsföretaget Kvarnbacka Islandshästar som är det största i sitt slag i Sverige skall få behålla sina tillstånd. 
 
Länsstyrelsen i Skåne har gjort sig vida känd för den orättssäkerhet som allt för ofta gör sig gällande i hantering av djurskyddsärenden. Godtycke och inkompetens är tyvärr allt för ofta grund för att djurägare ska få sina företag förstörda, djur omhändertagna, slaktade eller sålda till tredje part för billig penning. Allt som oftast handlar ärendena inte om vanvård av djur, utan är kan ofta handla om cm och mått på ligghallar, takhöjd eller en ren förföljelse som kan bli innebörden av att en gång fått en övernitisk kontrollant på sig. Prestige, personkemi, egenintresse och även jäv kan vara aktuellt i flera fall.   
Vi ber er att skriva under denna petition. Dela den på era sociala medier och be era vänner att skiva under och dela vidare. Skicka gärna denna petition i privat meddelande till era vänner på facebook och uppmana dem att skriva under. Vi måste få ett slut på detta djur och människoplågeri som länsstyrelsen allt för ofta ägnar sig åt.
 
Namninsamlingen kommer fortgå fram till 2017-09-31
Därefter kommer namnlistorna överlämnas till Sven Erich Bucht, landsbygsminister på näringsdepartementet och till Landshövdingarna i Skåne och Kalmar län.
 
Hjälp till att få ett rättsäkert och kompetent djurskydd, där varken djur eller de som älskar sina djur ska behöva lida på grund av godtycke, inkompetens och rättsosäkerhet.
 
Var snäll och läs bifogade filer.
 
 

 


Jeanette Richert, Riksdagskandidat Centerpartiet    Kontakta namninsamlingens skapare