Stoppa licensjakten på varg i Sverige 2017.

Licensjakten är ett brott mot EUs Art- och habitatdirektiv.

Jakten som kommer att pågå fr.o.m. den 2 januari - 15 februari ska bedrivas med drivande hundar och på ett sådant sätt som strider mot jaktlagens och jaktförordningens regler om djurskyddshänsyn.

Det starka motståndet mot varg är i stort sett byggt på konkurrenstänkande om klövviltet och löshundsjakten från jägarintresset.
Förvaltningsplaner kan inte byggas på enskilda intressen utan borde vara beroende på artens gynnsamma bevarandestatus först och främst.

 

När det gäller att minska risken för vargangrepp på tamdjur finns det andra lämpligare lösningar och retoriken att vägra stängsla för att få till skyddsjakt och ersättning borde inte få något utrymme.

Licensjakten skulle försvåra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för vargen. Inte förrän den skandinaviska stammen får genetiskt utbyte av migranter och att dess avkommor kommer in i aveln kan man börja planera licensjakt.
Under 2016 fram till idag har 34 vargar i Sverige dött, i Norge 10 och I Finland 78 st. Med beräknad Licensjakt skulle antalet döda vargar stiga med 24 stycken i Sverige och Norge 47, varav 4 redan skjutits.

Summan i Norge och Sverige ökar då till 115 vilket är mycket oroande då vargstammen är inavlad och inte ökat numerärt under 2 år.
Med Finlands vargar höjs siffran till 193 stycken bara i år !

 

Petitionen/Namnlistan lämnas till;
EU, Karmenu Vella Team European commission,
Statsminister Stefan Lövén,
Lantbruksminister Sven-Erik Bucht
Naturvårdsverket.

/Vargskydd

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Vargskydd.se lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...