Stoppa kommunens besparingar på våra barn och unga, Rönninge/Salem

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdde 2023-05-09, där delar av besparingspaketet klubbades igenom.
 
- Nämnden beslutade att sträva mot att avveckla mindre förskolor och att nybyggda förskolor ska ha plats för 110 barn
- Nämnden beslutade att ta bort möjligheten till 30 timmars förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, och endast erbjuda 15 timmar (S och RP röstade nej)
- Nämnden beslutade att föräldralediga och arbetslösa som nyttjar 15 timmars förskola ska betala hel barnomsorgsavgift (S och RP röstade nej)
- Nämnden beslutade att avveckla ”nattis” (S och RP röstade nej)
- Kulturskolan har fått besked att deras verksamhet ska halveras från och med 2024, vilket resulterar i att flertalet kurser behöver läggas ner vårterminen 2024. Avgiften höjs även från 600kr till 900kr 
 
Skriv under om du vill visa ditt missnöje med detta. Vi ska stå samman som föräldrar för våra barns rätt. 
 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Isabella Aarnio kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...