Stoppa kinesisk containerhamn i Brofjorden

metvik.jpg

Kontaka mig om det krånglar med att skriva under listan, se länk längst ner!

Syftet med namninsamlingen är att visa för Lysekils kommun att det finns ett stort motstånd mot det förslag som kommunen har fått från kinesiska investerare att bygga en djuphamn i Brofjorden för containertrafik (www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/lysekil-gar-vidare-med-kinesisk-hamn). Det finns en risk att Lysekils kommun redan vid ett möte i mitten av januari (2018) bestämmer sig för att gå vidare med detta. Planen är därför att kunna skicka en lista med en ansenlig mängd namn till kommunen innan dess. Här följer några av argumenten emot.

[Notering från 13 januari: Den första omgången av namninsamlingen är nu skickad till Lysekils kommun (med 2 295 namn! Tack alla som skrivit under!), men fortsätt gärna att skriva under och sprida information om namninsamlingen till andra, eftersom det ännu är långt ifrån givet hur det skall gå med den här frågan. Jag planerar att skicka en uppdaterad version av namninsamlingen till Lyseskils kommun senast igen om en månad (om de inte innan dess har sagt nej till förslaget).]

En djuphamn skulle få förödande lokala miljökonsekvenser då den bland annat skulle leda till att havsviken Metvik skulle bli förstörd. Den mycket vackra och unikt formade viken är ett mycket uppskattat besöksmål för både kommuninvånare och turister, och har ett högt värde för rekreation så väl som för turism. Själva Metvik samt kuststräckan mot Fiskebäcksvik har även identifierats som ett område med höga naturvärden (klass II) och med förekomst av rödlistad art (enligt miljökonsekvensbeskrivning för utökad verksamhet vid Preemraff, 2016). Strax utanför Brofjorden finns dessutom det äldsta fredade området för hummer i Europa (Kåvra), som skulle bli utsatt för den stora ökningen av tung båttrafik. Se även en skrämmande beskrivning av de möjliga konsekvenserna av bygget i följande insändare i Bohusläningen: http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/d%C3%A4rf%C3%B6r-s%C3%A4ger-vi-nej-till-storhamnen-1.4960855.

Det är även nödvändigt att se på det här ur ett större perspektiv som bland annat handlar om den ökade klimatpåverkan som hela investeringen skulle leda till. Här behöver man inkludera utsläpp under själva byggnationen så väl som under driften med ökade transporter både till havs och på land, t ex från den motorväg till Lysekil som ingår i paketet. Det här går tvärtemot de mål som finns för att minska samhällets klimatpåverkan, t ex Västra Götalandsregionens övergripande mål att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.

Man behöver även inse den tydliga koppling som finns med en tänkt ökad konsumtion av fysiska varor i samhället, vilket också går tvärtemot det stora behov och mål som finns för en hållbar utveckling (se t ex Sveriges miljömål och FNs globala mål för hållbar utveckling). En minskad användning av material i samhället är avgörande för att uppnå en hållbar utveckling, vilket inte skulle underlättas av ytterligare en containerhamn i Sverige som snarare skulle främja en ökad användning av fysiska produkter.

Ett ytterligare motiv för att inte bygga en kinesisk hamn i Brofjorden är på grund av säkerhetspolitiska skäl. Csaba Perlenberg (www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/lat-inte-lysekil-bli-ett-nordiskt-troja/) skräder inte sina ord när han skriver: ”Givet Kinas nära geostrategiska och säkerhetspolitiska samarbete med Ryssland är en kinesisk hamn i Lysekil, nära Skandinaviens största hamn i Göteborg och Nato-landet Norge, en särdeles urbota korkad idé. För medan Sverige i händelse av kris söker stöd västerifrån, har Ryssland redan sin partner Kina på Västkusten som i värsta fall kan blockera hjälp till både Sverige, Finland och Norge. Försvarsberedningens utpekande av Västkustens betydelse för rikets säkerhet kan i detta sammanhang inte understrykas nog.” Även forskare vid Göteborgs universitet är starkt kritiska på grund av den säkerhetspolitiska risken (www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hard-kritik-mot-kinahamnen-i-lysekil).

Man kan förstå att förslaget kan vara frestande för Lysekils kommun t ex med tanke på att de kinesiska företagen även har nämnt investeringar i sjukhus, skola och äldreomsorg, samt bygge av hotell och restauranger med Michelinstjärnor. En av politikerna inom kommunen har själv kommenterat detta med att ”det påminner starkt om mutor” (http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hard-kritik-mot-kinahamnen-i-lysekil). De etiska aspekterna här är centrala och det är viktigt att kommunen upprätthåller sin integritet för att formulera egna strategier för framtiden och inte låta sig manipuleras av utländska intressen.  

Idag finns det stora krafter som verkar i en positiv riktning för en hållbar utveckling, inte minst i form av politiska mål och individers engagemang. Lysekils kommun måste också ta sitt ansvar för den här utvecklingen och dessutom inse att det finns en stor ”risk” att det förmodade behov som finns av en stor containerhamn inte alls stämmer överens med verkligheten, och att när hamnen väl är byggd så kan det visa sig att det gjordes i onödan på grund av att den förväntade konsumtionsökning som skulle vara drivkraften för detta inte blev så hög som man hade ”hoppats”. Det tragiska är då att när man väl inser sitt misstag så går det inte att ställa tillbaka klockan och återskapa de lokala naturvärden som man för alltid har förstört för våra barn och framtida generationer.