STOPPA IDEOLOGISK STYRNING AV UNDERVISNINGEN

  Den svenska jämlikhetspolitiken låter idag en ideologi, (radikal)feminismen, styra auktoritärt inom den svenska undervisningen. På universiteten styrs kurser och urval av kurslitteratur, som i auktoritära stater, på basis av denna ideologi, med kravet på en viss mängd kvinnoförfattare (minst 40 procent) och obligatoriska genusperspektiv. Det skiljer sig inte från t ex de forna öststaternas överkrav på rätt ideologisk styrning och är ett direkt hot mot den akademiska friheten och objektiviteten. Tvingande ideologiska styrningar, visar historien, är bara av ondo.  

Vi kräver en helomvändning i undervisningspolitiken och att istället den akademiska friheten  garanteras. Den litteratur som används ska vara den kvalitetsmässigt bästa och inte baseras på författarens kön och genus ska på intet sätt vara överordnat andra discipliner eller obligatoriskt.  Inte heller ska universitetsledningarna backa för enskilda grupper eller personer, då de kräver att vissa åsikter ska tystas.  Svenskt undervisningsväsen lär ut yttrandefrihet och då ska man också stå för det i praktiken.