Stoppa höghusbygget vid Kumlasjön!

rorlaggvyettan1.jpg

Än är ärendet inte avgjort. Bygget har överklagats och ska från den 31 maj behandlas i Nacka Tingsrätt. SÅ FORTSÄTT REAGERA! Ett sätt är att skriva under denna namninsamling och uppmana fler att tycka till!

___________________________________________________________

Tycker du att det är helt fel att bygga två höghus à sju och fem våningar i direkt anslutning till Djupadalsparken och vägg i vägg med det gamla vattentornet? 

Vi vet att det finns många som ännu inte hunnit fatta vad som planeras eller känner till denna namninsamling. Blir vi fler än 1700 namn finns också möjligheten att få till en folkomröstning i frågan! Så skriv under nu! Glöm inte att också bekräfta din underskrift i mailet du får. Hjälp till att sprida detta upprop! Dela gärna på Facebook, Instagram, sms och andra sätt!  

Kumlasjön är en plats alla kumlabor har koppling till – alltså är den också hela stadens angelägenhet! Här är det skolavslutningar och uppträdanden, här åker vi pulka, har picknick, leker, promenerar, vilar, njuter i solen, rastar hundar, motionerar… Parken berör oss alla. Därför känns det mycket märkligt att ett så här stort ingrepp görs utan att kumlaborna knappt hunnit reagera!  

I Kommunen egna kulturmiljöprogram pekas vattentornet ut som ett landmärke för Kumla. Djupadalsparken beskrivs som en "en värdefull folklig nöjes-och mötesplats med samhälls- och socialhistoriska värden. Flera fastigigheter i anslutning utpekas också som särskilt värdefulla och att "Miljöns karaktär från det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet bör värnas...".  Detta till trots, satsar man i just denna miljö på två stora höghus!!!

Just nu verkar det vara viktigt att förtäta våra städer. Men frågar är: var och hur det görs på bästa sätt? Kommer våra barn och framtida generationer vara tacksamma till oss för detta bygge vid Kumlasjön? 

rorlagghusHallenark_731_538_731_538_75.jpg

Det finns många anledningar till att stoppa detta ogenomtänkta bygge:

Fel plats att bygga på! I de närmaste omgivningen finns en rad lokalhistoriska byggnader: det unika vattentornet, det gamla häktet/arresten, Skoindustrimuseet, Svea Matsalar, Kumla Skofabrik, några kvarvarande gamla stugor längs Kungsvägen, Helanders Konditori (numera Café till Salu) och det K-märkta huset intill. Huset som ska rivas för att ge plats åt de nya höghusen är förmodligen den enda som finns kvar av stadens alla kvartersbutiker. Här startade Frank Olof Jansson det som senare kom att bli välkända BOB. Om Kumla skulle ha ett eget ”Gamla Stan” med bevarad lokalhistoria, så finns det i dessa kvarter. Detta är inte rätta platsen för två nya höghus!

Det nya bygget passar inte in! Hur kan man ens föreslå och tycka att detta smälter in fint i miljön? Därtill anse att det blir en fin ingång till parken. Två höghus kommer väl snarare blockera både vyn och utsikten? Det är också oerhört tragiskt att det gamla vattentornet, som länge varit en symbol för Kumla, helt hamnar i skymundan.

Ökad trafik och olycksrisk! Många rör sig idag i området på väg till förskola, badhus, lekplatser, restaurang… Gångvägar och bilvägar korsas redan idag med en hel del olyckor som följd. Hur blir det då trafiken till 40 lägenheter kopplas på? Och dessutom rakt igenom ett villaområde? 

Det saknar bred förankring! När så här stora ingrepp görs på en plats som berör oss alla måste politiker ta sitt ansvar att förankra, informera, lyssna in - på fler sätt än de vanliga kanalerna. Hela detaljplanen har redan en gång underkänts i Nacka tingsrätt. Detta bortser kommunen ifrån och går nu vidare med ett justerat förslag. 

Det bidrar till en segregerad stad Detta blir ett privilegierat boende för de som har pengar. Vill vi ha det så? 

 

LÄS MER OM HÖGHUSBYGGET:

Läs gärna artiklar om bygget i Sydnärkenytt och Nerikes Allehanda! 

http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/hoeghusbeslut-pa-tisdag

http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/fula-hoeghus-vid-kumlasjoen

http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/brorsson-s-saeger-fel

https://www.na.se/logga-in/kumlabor-sager-nej-till-hoghus-vid-djupadalsparken-det-passar-inte-in-har

http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/arkitektkritik-av-husplaner1

 

Vill du skriva direkt till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, så är adressen samhallsbyggnad@kumla.se

 

Här hittar du komunens aktuella handlingar i ärendet:

https://www.kumla.se/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplanering/pagaende-planarbete-/del-av-kvarteret-rorlaggaren-och-kumla-111.html

https://www.kumla.se/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplanering/pagaende-planarbete-/del-av-kv.-rorlaggaren-och-kumla-111.html#contacts

 

 


Kontakt: Susanne Olofsson och Örjan Frisén    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Kontakt: Susanne Olofsson och Örjan Frisén överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook