Stoppa försäljningen av Musikaliska!

Stoppa försäljningen av Musikaliska!

Vi som undertecknar detta kräver att svenska staten behåller fastigheten Ladugårdsbron i sin ägo, dvs i svenska folkets ägo.

I fastigheten inryms Stockholms äldsta konsertlokal, Musikaliska, med en akustik, en historik och ett läge i staden som gör den till ett omistligt kulturarv för Sverige och Stockholm. Scenen Stallet ingår likaså, med en unik funktion för musiklivets mångfald.

Vi kräver att förslaget om försäljning dras tillbaka och att konsertlokalerna och tillhörande lokaler görs MER tillgängliga för kulturlivet.


Staffan Mårtensson    Kontakta namninsamlingens skapare