Stoppa utförsäljningen av Vällingby centrum

Den här namninsamlingen är startad av det partipolitiskt oberoende Vårt Vällingby/ Nätverket Västerort.

Det politiska styret i staden har nu lagt fram ett konkret förslag gällande ägandet av Vällingby centrum. Nämligen att det ska säljas. Den nuvarande ägaren Svenska bostäder, ett kommunägt bolag, ska inte längre äga och driva centrumet. Istället ska det läggas ut till försäljning.

Detta oroar oss mycket.
Varför då?
En stor del i Vällingbys identitet är att det är ABC-staden. När man på 1950-talet planerade och byggde Vällingby var just centrumet en central del. Här skulle man bo, arbeta och handla/konsumera kultur etc. Det skulle vara ett levande centrum, och det är det fortfarande idag. Vällingby är av kulturhistoriskt värde. Vällingby centrum har sedan några år tillbaka satsat på en lyckad upprustning och ökad trygghet. Så sent som 2008 avslutades fem års renovering av centrumet vilket kostade skattebetalarna tre miljarder kronor. Att i detta läge, bara några år senare, sälja ut vore vansinnigt. 

I Vällingby centrum finns idag Kulturskolan, Stadsteatern Trappan och annan, för medborgarna, viktig samhällsservice. I ett ekonomiskt utsatt läge så skulle det kunna vara ödesdigert att ett privat, vinstdrivande bolag ska sätta deras hyra. Denna service och dessa aktiviteter är alldeles för viktiga för samhället för att riskera att de försvinner.

Det finns flera exempel på mycket negativa utvecklingar av centrum som sålts ut (Högdalen, Fruängen, Rågsved och Tensta är några exempel) och där har de vinstdrivande bolagen höjt hyrorna till den nivå att många affärer tvingats stänga igen. Centrumen har helt enkelt börjat dö ut.

Att låta ett privat, vinstdrivande bolag äga är att tappa kontroll över centrumets framtid och utveckling. Ett privat bolag gör vad dess ägare anser vara bäst vad gäller lönsamhet. Detta oavsett vad politikerna säger idag. Säljer man har man inte längre inflytande. Vällingby centrum måste vara den öppna plats det är för alla medborgare idag, utan att ett privat bolag bestämmer vem som har rätt att vistas där. Idag kan staden via sitt ägande av centrum ha påverkan av vad som sker i centrumet, när folk upplever otrygghet måste det vara något som samhället agerar emot och inte en uppgift för en kommersiell aktör.

Vad vore Vällingby utan sitt centrum? Vad vore vårt bostadsområde utan det utbud av affärer, service och kulturutbud som idag finns?

Vi vill att de styrande i Stockholms stad tänker om och stoppar planerna på utförsäljningen av Vällingby centrum. Ge istället Svenska bostäder uppdraget av fortsätta utveckla centrumet i samarbete med medborgarna i närområdet.

———

Vi som har startat namninsamlingen är:

Linn Johansson, Rasmus Klockljung, Jolene Larsén-Kilan, Fanny Nordqvist Darell, Jonas Santesson, Marie Warolén, Amanda Birath, Manda Guy och Åsa Sohlgren för Nätverket Västerort (https://www.facebook.com/natverketvasterort/). 

80D9FC63-1EB7-4748-819C-D49BD9F967DC.jpeg


Nätverket Västerort    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nätverket Västerort lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...