Stoppa folkmordet i Gaza! Öppet brev till åländska banker, försäkringsbolag och investerande bolag.

Mariehamn 28.02.24

Öppet brev till Ålandsbanken, Andelsbanken, Nordea, Ömsen, Alandia bolagen, OP-Pohjola, Tapiola, Ålands pensionsfond och Wiklöf Holding 

 

Vi har alla sett de enorma kratrarna efter Israels bomber i Gaza. De kan vara 20 meter breda, 10 meter djupa och runt dem samlas inte bara grus. 4000 ton av byggnadsdelar, sand, möbler, personliga ägodelar, rester av husdjur och människor blir på en sekund kastat åt alla håll. Samma sekund som bomben detoneras bildas ett eldklot med en temperatur på 8500℃. Lungorna trycks in och lemmar slits bort. Barn är speciellt utsatta, deras kroppar klarar inte en bomb på 900 kg. Dessa bomber har letat sig söderut över Gazaremsan sedan oktober och faller nu i hög grad över flyktinglägren i Rafah där åtminstone 1,5 miljoner fördrivna människor befinner sig. De lever i tält och har ingen möjlighet att värja sig. Enligt EuroMed (den människorättsorganisation som även räknar in dem som ligger under rasmassorna) har nu närmare 40 000 människor, varav över 14 000 barn, dödats i ockupationsmaktens vidriga framfart i Gaza. I snitt har ca. 740 barn i veckan dödats sen den 7 oktober förra året. Det är över 100 barn per dag. Många av dem kommer aldrig kunna identifieras på grund av den totala ödeläggelsen av vävnad dessa bomber har på en människokropp. 

Den, enligt FN, kontrollerade utsvältningen som staten Israel i tillägg utför mot befolkningen i Gaza är ytterligare ett vapen, men med något mer utdraget resultat. Israels regering och civila i Israel blockerar aktivt hjälpsändningar som står på gränsen in i det svältande Gaza, som varit under olaglig blockad sedan 2006. Det går knappt att få in någon humanitär hjälp landvägen, men från luften finns det möjligheter. Till exempel Jordanien organiserar air drops över Gaza och finska företag bör gå in och hjälpa finansieringen av detta. 

Enligt Amnesty, och många människorättsorganisationer med dem, har Israel sedan 1967 utfört apartheid mot palestinier i Israel, på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza. Ofantligt många brott mot folkrätten har rapporterats, ofantligt många brott kommer förmodligen aldrig komma upp till ytan. Det som sker och har skett på dessa platser är brott mot mänskligheten och internationell lag. Det rör hela mänskligheten. Vi förblir alla skyldiga om vi inte aktivt handlar för att stoppa det. 

Det har gjorts förut från finländskt håll. Apartheidstaten Sydafrika blev under sin tid effektivt sanktionerad och bojkottad med bland annat vapenembargo och sanktioner. Finland har infört sanktioner och vapenembargo mot till exempel Irak, Nordkorea och Ryssland, det är på tiden att även sanktionera Israel.

ICJ, som redan i slutet av januari fastslog att man på rimliga grunder kan befara att Israel nu utför folkmord mot palestinier, har ingen verkställande makt att ålägga världens länder att införa globala sanktioner mot Israel. Israel har sedan ICJ:s uttalanden och uppmaningar bland annat om att sluta utföra folkmord och släppa in humanitär hjälp till Gaza, brutit mot samtliga punkter på listan över uppmaningar. Det är nu upp till varje enskilt land att ta sitt juridiska och, framförallt, moraliska förnuft till fånga. Vilka är vi om vi inte gör allt vi kan för att få ett stopp på något som i framtiden kommer att ses som ett av mänsklighetens största moraliska misslyckande? 

Från bottnen av våra förkrossade hjärtan ber vi nu er, med konkreta möjligheter till förändring, att göra allt som står i er makt för att få stopp på detta vansinne.

Vi emotser handling på följande krav:

- Vi kräver att er verksamhet kan garantera att ni inte investerar i företag som stödjer vapenhandel eller på annat sätt kränker mänskliga rättigheter och/eller som gynnar ockupationsmakten och apartheidstaten Israel, i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Folkmordskonventionen.

- Vi kräver att er verksamhet vidtar förbud mot att handla med varor och tjänster från olagligt ockuperade områden, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2334.

Vi kräver ert ansvarstagande,


Fanny-Klaara Rundberg, Åland för Palestina    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Fanny-Klaara Rundberg, Åland för Palestina kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...