Stoppa flytten!

Det har tagits ett beslut i kommunen om att elever på Katedralskolan Östra och elever från GUC ska komma att dela lokaler. Detta innebär att SPRINT-eleverna kommer att flyttas från skolan för att ge plats för de nya eleverna. Under året har arbetet med att SPRINT ska trivas gått mycket väl och flera relationer mellan elever från de nya programmet och de tidigare programmen har bildats. Vi önskar att dem ska fortsätta vara en lika naturliga del utav Katedralskolan som de övriga programmen.

Studierum kommer försvinna och trängseln i korridorer kommer öka. GUC kommer att gå där eleverna från Östra tidigare har varit och trivts mycket väl. Flytten är något som inte gynnar några elever utan bidrar bara med otrygghet, sämre studiemiljö, sämre psykisk hälsa och det är dessutom ingen av skolorna som vill flytta. Anledningen till flytten är att spara pengar men de glömmer att tänka på hur vi elever känner och det faktum att det är vår gymnasietid som drabbas. 

Vi har startat denna namninsamling för att höja elevernas röster och försöka motverka detta beslut, vi hoppas ni (Katteelver som GUC-elever) är med oss!


Benjamin Spörndly H15 Katedralskolan    Kontakta namninsamlingens skapare