Stoppa flyktingmottagandet i Sverige och upprätta gränsskydd!

När jag såg att man skapat en namninsamling för att öka flyktingmottagandet var jag bara tvungen att protestera genom att skapa en namninsamling för motsatsen!

Sverige har idag tagit emot så många flyktingar som landet klarar av. Ekonomiskt och Bostadsmässigt!
Hemlösa i Sverige har ingen möjlighet att få lägenheter efterson man prioriterar flyktingar med barn. Så har det varit i 20 år nu!
Äldrevården har bantats i ett 20-tal år eftersom det "saknas pengar"! Sjukvården saknar personal och läkare. Det finns inte läkare för att underhålla vårt befintliga behov. Flyktingarna som kommer kräver ofta omfattande och kostsamma sjukvårdskostnader, och pengar och personal tages från den överbelastade vård vi har idag!

Pengarna UNHCR hade behövt NU, har och kommer fortsättningsvis att användas till de som kommer hit idag! Man kommer alltså att överge människorna i närområdena för att människor vill öka sin levnadsstandard genom att fly till Sverige! Inte för att dom flytt från ett krigande land utan för att dom rest igenom flera fredliga länder olagligt eftersom Sverige har bäst förmåner, som kostar skattebetalarna miljarder varje år. Kan man räkna med att dessa människor håller sig till svenska lagar i fortsättningen när dom skiter i dom hela tiden, medan dom flyr till Sverige! Jag kan inte lita på det!

Det är ont om lärare och skolorna har varit tvugna att spara eftersom vi inte har pengar, i många år nu! Det har lett till att betygen är under all kritik, och även dom har det svårt att få det att gå ihop, både ekonomiskt och med personal eftersom det saknas båda delar!

Kostnaderna för flyktingmottagandet tas från de svaga i samhället! Omprioritera pengarna från flyktingmottagandet till välfärden.

Det är dags att Sverige drar åt "svångremmen" utåt och riktar sina resurser på att återupprätta välfärden samt hinna ifatt i och lösa de problem som finns i Sverige idag. Jag tänker då på följande saker:

Ekonomin, så att man slipper "spara/dra" in fler saker i välfärden, år efter år.
Välfärden inom sjukvård, äldrevård, kriminalvård, narkomanvård och psykvård måste såklart stärkas.
Arbetslösheten måste vi komma ifatt i.
Integrations problemen i ytterområden måste lösas, inte späs på.
Det ökande våldet i ytterområden måste kväsas.
De flyktingar som finns i Sverige illegalt måste avhysas av Polis omgående!
Alla resurser som det satsas på idag går till flyktingar genom skattelättnader, bidrag, polis och rättegångskostnader mm.
Det finns mängder med saker jag inte har förstått ännu, som inte kommit upp här. Jag är bara en vanlig pensionär som tycker att Sveriges regering har svikit oss Svenskar, de senaste 20 - 30 åren!

Det är dags att Sverige börjar se allvaret i vad som händer runt om i Världen idag!
Gör man inte detta kommer Sverige att gå omkull, precis som Grekland och myndigheterna kommer att tappa kontrollen ännu mer!

Vill ni inte känna er trygga i ert eget Land? Jag vill göra det men jag gör inte det idag!

När jag såg att man skapat en namninsamling för att öka flyktingmottagandet var jag bara tvungen att protestera genom att skapa en namninsamling för motsatsen!