Stoppa exploateringen av Tofta strand och värna dess unika naturvärden och sanddyns miljön.

Tofta_Plan1.jpg
 
I det nya detaljplaneförslaget för Tofta Strand på Gotland  föreslås ett 18 meter högt hotell, 30 bungalows, flerbostadshus med 150-talet lägenheter samt 10 strandvillor. Totalt planeras det för ca 1000 nya bäddplatser i Tofta Strand. Erfarenheter finns på Gotland, att  byggda turistområden nära stranden omvandlas till bostadsrätter och som därmed  privatiseras.
En exploatering enligt detaljplaneförslaget skulle förstöra de värdefulla naturvärden som finns samt inskränka på allas rätt att vara på stranden och nyttja allemansrätten.
 
Tofta Bads Vänner är ett initiativ som är partipolitiskt obundet och som vill bevara  och skydda strandskyddet och värna allemansrätten. Vi vill förhindra en ohämmad exploatering av den säregna och värdefulla Tofta Strand inklusive den unika sanddynsmiljön och strandtallskogen som finns där. Inom planområdet för Tofta Strand finns mycket höga naturvärden och hotade arter.
 
Vi kommer med detta initiativ samla så många namn som möjligt i en protestlista mot befintlig detaljplan som inskränker mot allt ovan sagda, för bevarandet av strandskydd och allemansrätt på Tofta Strand.
Namninsamlingen  kommer att överlämnas till beslutsfattande politiker samt samrådet om detaljplanen under hösten 2020.

Skriv gärna under, Gotland behöver ditt namn!
 
För mer information besök Tofta Bads Vänner på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/696249207807092/
 
Länk till:
Förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m.fl. (Tofta camping)


https://www.gotland.se/105343?fbclid=IwAR2zvXoGt7QNOv_PYHSwRQUF73mauKtsTDsskAtjzFU7gcVs8mnTq5gVitM


Tofta Bads Vänner Ann Enström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tofta Bads Vänner Ann Enström överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook