Stoppa exploateringen av Tofta strand och värna dess unika naturvärden.

Tofta_Plan1.jpg
 
I det nya detaljplaneförslaget för Tofta Resort (Tofta Sallmunds 4:1 m fl), Tofta strand på Gotland föreslås ett 3500 kvm stort hotell i 3 våningar placerat endast 100 m från strandkanten. I anslutning till hotellet planeras 30 bungalows, 12 större stugor, flerbostadshus med 120 lägenheter samt 30 glampingtält, totalt planeras det för ca 1000 nya bäddar i Tofta Resort.
En exploatering enligt detaljplaneförslaget skulle förstöra de värdefulla naturvärden som finns samt inskränka på allas rätt att vara på stranden och nyttja allemansrätten. Vi menar att en byggnation av det omfånget gör ett stort ingrepp på platsen och påverkar landskapsbilden negativt och är inte förenligt med kulturvärden som ett värdefullt kulturlandskap ger. Ett så stort hotell nära strandkanten som föreslås i planförslaget, riskerar att helt dominera stranden. Hotellet och övrig byggnation av det omfång som föreslås, kommer att medföra en påtaglig skada för riksintresset för det rörliga friluftslivet då det tränger undan bad och småskaliga camping. 
 
Tofta Bads Vänner är ett initiativ som är partipolitiskt obundet och som vill bevara strandskyddet och värna allemansrätten. Vi vill förhindra en ohämmad exploatering av den säregna och värdefulla Tofta strand inklusive den unika sanddynsmiljön och strandtallskogen som finns där. Inom planområdet för Tofta strand finns mycket höga naturvärden och hotade arter. 
 
Vi kommer med detta initiativ samla så många namn som möjligt i en protestlista mot den föreslagna detaljplanen som inskränker mot allt ovan sagda, för bevarandet av strandskydd och allemansrätt på hela Tofta strand.Namninsamlingen kommer att överlämnas till beslutsfattande politiker inför granskningen av detaljplanen under 2022.
 
Skriv gärna under, Gotland behöver ditt namn!
 
Med vänliga hälsningar
Tofta Bads vänner.  

Granskning av Tofta Sallmunds 4:1 (ärendenr MBN 2019/1218)
https://www.gotland.se/112562
 
Granskningshandling/ Planbeskrivning:
 
För mer information besök Tofta Bads Vänner på Facebook:
 
 
 

Tofta Bads Vänner Ann Enström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Tofta Bads Vänner Ann Enström kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...