Stoppa exploateringen av känsliga naturvärden på Österlen

I området kring Hallamölla vattenfall och anslutande Verkeåns naturreservat planeras just nu en större glampinganläggning. Glamping är en sammanslagning av camping och glamour som betyder en lyxigare variant av camping. 

342384668_1956716191340076_7083386729153226461_n.jpg

342584382_196390439884746_241258467103229087_n.jpg

Enligt planerna kommer upp till 30 glampingtält att anläggas på plattformar runt en större dödissjö, som är en rest från istiden och en geologisk sevärdhet som är markerad med G på kartor, se bilder. Området som ska anläggas ligger i centrum av ett större sammanhängande skogsomårde som fungerar som viktig buffertzon till Verkeåns känsliga naturreservat med unika biotoper och några av Sverigest tätaste viltstammar. Det är bra och viktigt att utveckla affärsidéer inom turism och besöksnäring men det måste ske på ett annat område som inte är så känsligt som detta.

Idag är hela skogsområdet avstängt för trafik men i det planerade projektet kommer det att innebära att upp till 50 bilar om dagen kommer att köra fram och tillbaka i området. Därtill kommer godstransporter med lastbil att trafikera vägarna. Inom själva glampingområdet, då det är så stort, kommer man att transportera sig med golfbilar. Det kommer att påverka viltstammar och natur negativt och bli en belastning som området aldrig tidigare varit påverkat av. Konskevkensen blir en uttryckningseffekt inom området istället för den viktiga buffertzon som det nu är till naturreservatet.

Förutom belastning av fordon kommer anläggningen att använda sig av dieselaggregat för att driva den elförsörjnings som behövs ifall solcellerna inte klarar detta. Detta hör inte hemma i ett modernt samhälle och definitivt inte i skogen 2023.

Idag fungerar området som en tyst oas öppen för alla naturälskare men i och med bebyggelsen kommer allmänheten att stängas ute från en av de vackraste omgivningarna på Österlen.

Bygglovsansökan finns nu hos Tomelilla kommun. Ett beslut nu om att bevilja ansökan kommer att ske utan att det är utrett vilka konsekvenser det blir för området.

Hjälp oss som besöker och månar om området att stoppa exploateringen av vacker, orörd natur.

20230504_1858362.jpg

 

Skriv under! Sprid genom att dela! Namninsamlingen pågår till 15 maj.


Caroline Ivarsson    Kontakta namninsamlingens skapare