Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand!

Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns!

Kostnader och konsekvenser.

Köpings kommun har beslutat om en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) vid Mälarens norra strand för närmare 100 miljoner kronor. Ett syfte är att omvandla fritidshus till året-runt-bostäder. Men detta gigantiska infrastrukturprojekt ska helt och hållet betalas av oss, de drygt 200 sommarstugeägarna och boende på området! En utbyggnad som de flesta av oss varken behöver eller vill ha, och som många av oss inte har råd med. Men med stöd av sin egen tolkning av lagen om vattenförsörjning (LAV) genomför kommunen en utbyggnad som kommer att kosta 300 – 400 tkr per hushåll, kanske till och med mer. Därtill kommer höga driftskostnader. Vi är i praktiken helt rättslösa, eftersom kommunen tvingar på oss dessa kostnader. De av oss som inte har råd kommer att tvingas sälja, och istället kommer mer bemedlade att flytta in. På sikt kan Mälarens norra strand förvandlas till en segregerad förort till Köping, istället för den trivsamma och blandade bebyggelse som finns där idag.

 

Lagen används på fel sätt. Vi har redan fungerande VA i många fall.

Syftet med LAV är, ”att om det behövs, ordna VA med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljön”. Men Köpings kommun har inte genomfört en gedigen undersökning av behovet! Många fritidshus och bostäder har redan väl fungerande och godkända VA-anläggningar (t ex borrad brunn, septiktank och trekammarbrunn) som inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. Mätningar som genomförts visar tvärtom att jordbruk, industrier och reningsverk förorenar mycket, mycket mer än de boende på området. Men alla fritidshus och bostäder ska ändå tvingas ansluta sig till kommunens VA! Lagen som kommunen stödjer sig på är ifrågasatt av regeringen, och en utredning ser just nu över hur lagen ska ändras, eftersom den ofta används på ett sätt som ger orimliga konsekvenser. Utbyggnaden är överklagad till Miljö- och markdomstolen och Förvaltningsrätten. 170 boende på området har ställt sig bakom protestskrivelser till berörda myndigheter. Över hela landet reagerar boende som drabbas på detta sätt i ”stugupproret”, som skildrades av ”Kalla fakta” i TV4 i höstas.

 

Negativa miljökonsekvenser.

Köpings kommun planerar att bygga 8 km rörledning för VA på Mälarens botten för att pumpa in avlopp till Köpings reningsverk. Rörledningen ska gå genom ekologiskt känsliga områden, stick i stäv mot EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. En mycket dyr, och som erfarenheten visat, riskabel lösning. Man bygger in sig i en centraliserad, oflexibel och redan föråldrad teknik. Som en arbetsgrupp bland de boende visat, finns det bättre alternativ; moderna lokala reningsverk och andra alternativa lösningar som kan byggas där de behövs, och som ger bättre rening till mindre än hälften av kostnaden. Växtnäringen kan tas till vara och återföras i ett kretslopp.

 

Maktfullkomligt agerande.

Men Köpings kommun verkar strunta i alla överklaganden, hinder och problem och fortsätter envetet med planering och projektering. Kommunen gräver ner miljontals kronor i projektet, vilket innebär en uppenbar risk för ett stort slöseri med skattemedel, och deklarerar öppet att de avser att ignorera förvaltningsrättens domstolsbeslut.

Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns!

För mer information, se
http://norrmalarstrand.com
http://www.va-i-tiden.se
https://koping.se/boende-miljo-och-trafik/vatten-och-avlopp/norra-malarstranden/vad-hander-just-nu.html

 

För strategigruppen för Norra Mälarstranden  genom Anders Segerberg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anders Segerberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...