Stoppa bygget vid tunnelbanan i Gubbängen!

All förtätning innebär inte förbättring!

Gubbängens centrala delar har de senaste åren förändrats med ett flertal stora husbyggen. Nu riskerar ännu en stor grön yta att försvinna när det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder vill förtäta ytterligare. 

Det gröna, sköna skogspartiet på berget invid tunnelbanan hotas att helt förvandlas med en hård exploatering. Dessutom kommer de sista träden i den av smådjur så uppskattade dungen vid Kistvägen att försvinna. Planer finns för flera höghus med tillhörande vägar och parkeringar vilket innebär skövling av skogen och privatisering av marken. Konsekvenserna av omvandlingen påverkar väldigt många. Runt berget bor minst 500 personer vars boendesituation kommer att förändras radikalt. Områdets hackspettar, ekorrar och igelkottar får flytta. 

Enligt staden är den enda nackdelen att ”viss naturmark tas i anspråk”. Det är inte sant, hela området kommer att exploateras och en total omvandling kommer att ske. Det pratas mer och mer om vikten av att bevara och till och med skapa nya grönytor i våra städer, se till exempel här: https://www.mitti.se/nyheter/hennes-jobb-fa-den-lokala-naturen-att-blomstra-6.3.62741.3509198f29. Det planerade bygget i Gubbängen går stick i stäv mot detta.   

När träden försvinner höjs temperaturen i området på sommaren vilket gör våra lägenheter än varmare, det blir blåsigare mellan höghusen, bullret ökar, partiklar i luften fångas inte upp av grönskan, naturvärden försvinner och risken för översvämningar ökar. Därtill finns stora estetiska värden med en skog utanför lägenhetsfönstret. Bygget kräver också omfattande sprängningar som kan påverka befintliga hus så att det blir sprickbildningar och sättningar genom att grundvattennivån ändras. Dessutom blir det ökad trafik i närområdet med fler boende där. 

Rädda den sista kvarvarande centrala naturskogen i Gubbängen!


Arbetsgruppen Värna värdet genom Martin Axhusen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Arbetsgruppen Värna värdet genom Martin Axhusen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...