Stoppa bygget på Orrholmsplan vid Orrleken

orrholmsplan_bild_3_jpeg_kommunens_egen_bild.jpg 

1. Huset inskränker på barnens lekplats.

2. Ändrar Orrholmens karaktäristiska del med att man ser vattnet när man kommer hit.

3. Inskränker på vår parkering, och det är redan nu ont om parkeringsplatser.

4. Belastningen med trafik och buller på området kommer att bli enorm med alla byggen på gång i Tullholmsviken vid skolan som byggs nu och planerat på KF området. Alla byggen även på Packhusgatan med buller m.m påverkar också oss.

5. Samt stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta detaljplan för att bygga ut Orrholmsskolan och bygga en ny fristående idrottshall.

6. Även KBAB har projekt på gång där det ska renoveras på området.

7. Vi förlorar grönområden.

8. Vi anser att det räcker med alla lägenheter som byggts i närområdet den senaste åren tillsammans med de byggen som är påbörjade nu, samt de redan planerade vid KF.

9. Vi anser att placeringen gör att det inte blir trafiksäkert för barn som leker vid Orrlekens område.

orrholmen101.jpg


Orrholmensarbetsgrupp    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Orrholmensarbetsgrupp överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook