Stoppa bygget av ny förbränningsanläggning på fastigheten Sävenäs 170:9

Göteborgs Energi planerar att bygga en ny förbränningsanläggning mitt emot Kvibergsområdet, på Sävenäs 170:9. Den nya förbränningsanläggning kommer anläggas intill den befintliga anläggningen med en hög skorsten. Det kommer enligt planritningarna byggas en ca 100 meter hög skorsten och nya, 30-60 meter höga byggnader. Vi är flera som motsätter oss att det blir mer industrier på andra sidan ån och vi kan fortfarande påverka om Länsstyrelsen godkänner Göteborgs Energis planer. 

I samrådsunderlaget (på sidan 11) står det att vid val av plats för ny förbränningsanläggning togs samtliga områden med mindre än 300 meter till bostäder bort. Men på sidan 23 står det att avståndet till närmaste bostäder blir ca 200 meter. Detta borde diskvalificerat valet att lägga anläggningen vid Sävenäs 170:9 från börjar då samtliga områden med mindre än 300 meter till bostäder skulle tas bort. Det står i samrådsunderlaget (sida 12) att det finns andra lämpliga lokaliseringar för bygget. Därför bör Göteborgs Energi välja en plats som uppfyller det grundläggande kravet att det ska vara 300 meter till närmaste bostad.

Vi tycker också att det är olämpligt att man väljer att lägga anläggningen så nära ett område där det bara finns bostadshus och förskolor. När industrimarken i Sävenäs anlades fanns inte bostadsområdet norr om ån. Vi anser därför att man bör göra en annan bedömning av markens lämplighet för industrier idag. Utbyggnad av industriell verksamhet med försämrad luftkvalitet och ökat buller kommer få konsekvenser för de människor som nu bor i området. 

I samrådsunderlaget står det att buller kommer hamna relativt nära de bostäder som nyligen uppförts eller är under uppförande norr om Säveån. De nya flerbostadshusen som ligger närmast ån är alltså de hus som kommer påverkas mest av buller och försämrad närmiljö. Eftersom inflyttning till dessa bostäder inte skett ännu så är det ett hundratal människor som inte får chans att protestera mot bygget då protester ska vara inne senast 12 april.

Nedan listar vi argument varför vi motsätter oss bygget av ny förbränningsenhet på Sävenäs 170:9

  1. Anläggningen kommer ha negativ effekt på närområdets luftkvalitet genom bränsletransporter och transport av askor som bidrar till högre halter av kväveoxider och stoft. Då närområdet utgörs av bostadsområden med förskolor är det ytterst viktigt att luftkvaliteten inte försämras. Vad kommer den försämrade luftkvaliteten ha för långsiktiga effekter på barnen som växer upp i Kvibergsområdet?
  2. Biobränsle kommer lagras på området då detta behövs som start-och reservbränsle. Detta medför enligt samrådsunderlaget en risk för brand och explosion. 
  3. Anläggningen kommer använda processkemikalier för avhärdning av vatten. I samrådsunderlaget står det att anläggningen kommer utformas så att risken för utsläpp av kemikalier minimeras men att anläggningen läggs så nära ån utgör ändå en risk för läckage och spridning av kemikalier till Säveån som rinner ut i Götaälv.
  4. Lagring och hantering av biobränsle kommer ge upphov till lukt till omgivningen på grund av terpener i biobränslet.
  5. Utsikten från närliggande bostäder, förskolor och naturområden kommer försämras betydligt. Anläggningen kommer inte bara vara störande ur hälsosynpunkt med försämrad luftkvalitet och buller utan kommer även försämra möjligheten till avslappning och rekreation i hem, trädgårdar och närliggande naturområde då en stor anläggning med hög skorsten försämrar både utsikt och områdets estetik. 

Vi vill att bygget av en ny förbränningsanläggning på fastigheten Sävenäs 170:9 stoppas och att Göteborgs Energi istället väljer en annan lokalisering av bygget. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ulrika Risedal lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )