Stoppa Bolidens planer på en nyetablering av koppargruvan i Laver

Området runt Laver i Norrbotten är Natura 2000-skyddat. Det betyder att området är ett känsligt och mycket artrikt ekosystem som skulle totalfördärvas vid en ny gruvetablering för att bryta koppar. Det finns redan en nedlagd koppargruva i området, den stängdes 1946 men trots att det gått över 70 år läcker det fortfarande ut hundratals kilon med gifter från avfallsdepån. EU har nyligen delat ut 152 miljoner kronor till området, pengar avsedda att användas för att skapa hållbara verksamheter inom turism, fiske, jakt, rennäring, rekreation m m. Om gruvetableringen skulle få klartecken går hela Natura 2000-projektet om intet i Laver. Området där dessa tilltänkta och hållbara näringar skulle ligga slukas av gruvetableringen. 

Boliden Mineral AB har gjort provborrningar som påvisat en stor fyndighet med låga kopparhalter, 0,2 procent. Fyndigheten beskrevs som lättillgänglig och möjlig att brytas i ett dagbrott. Länsstyrelsen i Norrbotten avslog 2015 en tillståndsbegäran om brytning av såväl naturskydds- som renskötselskäl och bergmästaren avslog Boliden Minerals ansökan om bearbetningskoncession i december 2016. Boliden överklagade detta beslut till regeringen i januari 2017 och där ligger ärendet fortfarande. Genom denna namninsamling vill vi bidra till att stoppa gruvetableringen då den skulle påverka både djur, natur och människor i Laver för oöverskådlig framtid.

Vi har gjort en hemsida, lavergruvan.se, där vi redovisar information om hur en gruvetablering i Laver skulle påverka området. Informationen bygger dels på Bolidens egen miljökonsekvensbeskrivning, dels på uppgifter från Miljögruppen Pite Älvdal. Den senare har tagit del av forskning som går emot det som Boliden beskriver i sitt dokument, enligt miljögruppen är dokumentet till stora delar en skönmålning. Läs på hemsidan och bilda dig en uppfattning! Om du håller med om att en gruvetablering i Laver vore förödande för miljön är vi tacksamma om du skriver under. 

Tack på förhand! 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att lavergruvan.se kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...