Stoppa beslut om nedläggning av SiS LVM-hem Renforsen.

Jag skriver under för att stoppa beslut om nedläggning av SiS LVM-hem Renforsen.

SiS LVM-hem Renforsen i Vindeln hotas av nedläggning, detta då SiS, Statens institutionsstyrelse, ska dra ner på antalet platser inom LVM-vården. Renforsens LVM-hem i Vindeln är ett av elva LVM-hem i Sverige som tar emot personer som har allvarliga missbruksproblem.

Vi som arbetar på Renforsen brinner för vårt arbete och den klientgrupp vi arbetar med. Att vi är en liten institution ser vi som en positiv aspekt för våra klienter. Många klienter riskerar att fara illa på större institutioner och kan på så vis gynnas av ett mindre sammanhang. Då vi är en mindre personalgrupp har vi möjlighet att lägga tid och fokus på att skapa god behandlingsallians med våra klienter och individanpassa vården.

Renforsen ligger i topp gällande omdöme från klienter. Statistik från 2019 visar att 82 % av klienterna kände sig väl bemötta och kände sig trygga på institutionen. 2020 anser över 85 % av klienterna att Renforsens personal har haft ett gott till väldigt gott bemötande, vilket är det bästa resultatet inom LVM för manliga klienter.

Renforsen är en stor arbetsgivare i Vindeln och det enda LVM-hemmet i sitt slag norr om Falun. En nedläggning av Renforsen ökar avståndet för de nordligaste regionerna som Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland. Det ger inte en jämn fördelning av missbruksvården om samtliga LVM-hem ligger i södra Sverige. Att värna om landsbygd och norra Sverige är en högst aktuell debatt när centralisering blir allt vanligare. Genom att lägga ner SiS LVM-hem Renforsen går Vindelns samt närliggande kommuner miste om totalt ca 60 arbetstillfällen. Konsekvenserna för samhället blir påtagliga och kan jämföras med förlusten av ca 10 000 arbetstillfällen i Stockholm. 

Låt oss tillsammans rädda Renforsen för att behålla en liten institution med engagerad personal och behålla spridningen av LVM-vård i Sverige.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Louise Hägglund överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook