Stoppa Bergtäkt Ribbingsberg

STOPPA BERGTÄKT RIBBINGSBERG

Kraftig miljöpåverkan, förintelse av rödlistade djur och växter, ljudstörningar från borrning, stenkross, sprängningar, lukt från asfaltproduktion dygnet runt, minskat fastighetsvärde i hela omgivningen och kraftig ökning av tunga fordon genom bygd med historiskt riksintresse för Södra Härene!

Detta är bara några få följder av ett verksamhetsområde på 95 ha i Ribbingsberg, strax norr om Vårgårda i Västergötland i Vårgårda och Essunga kommuner. Det blir ett av Sveriges STÖRSTA bergtäkter.

Skriv under för att STOPPA BERGTÄKT RIBBINGSBERG. 

Hemsidan: https://stoppabergtaktribbingsberg.se/

Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/759978988999877 

Kontakt: kontakt@stoppabergtaktribbingsberg.se 

SKICKA ÄVEN DINA SYNPUNKTER OCH ORO TILL ENRECON FÖR ATT STOPPA TÄKTEN. JU FLER VI ÄR SOM SKRIVER TILL ENRECON DESTO STÖRRE MÖJLIGHET ATT STOPPA TÄKTEN.

Sänd synpunkter senast fredag 9:e juni till: 

(e-post) ribbingsberg@enrecon.se och miljo@vargarda.se 

(post) ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda

Skriftliga synpunkter är säkrast då de ej går att misstolka. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

 

Du  kan läsa mer om deras planer här.

Bergtäkt_spränging.jpg
 
 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Yannick de Raaff lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...