Stoppa Bergtäkter Stidsvig

Kraftig miljöpåverkan, förintelse av rödlistade djur och växter, ljudstörningar från borrning, stenkross, sprängningar, lukt från asfaltproduktion dygnet runt, minskat fastighetsvärde i hela omgivningen och kraftig ökning av tunga fordon !
Detta är bara några få följder av ett verksamhetsområden på samlat 40 ha i Stidsvig och omnejd, strax norröst om Helsingborg i Klippans kommun.
Skriv under för att STOPPA BERGTÄKTER STIDSVIG

vår hemsida.  www.stoppabergtakterstidsvig.se
Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/1445170276298327

SKICKA ÄVEN DINA SYNPUNKTER OCH ORO TILL SVEVIA FÖR ATT STOPPA TÄKTEN. JU FLER VI ÄR SOM SKRIVER TILL SVEVIA OCH NCC DESTO STÖRRE MÖJLIGHET ATT STOPPA TÄKTERNA
Sänd synpunkter till Svevia senast fredag 10:e juli till: 
(e-post) ravarugruppen@svevia.se
(post)
Svevia AB
Att. Emil Andersson                  
Grimbovägen 5                           
41705 Göteborg

NCC  senast 31 Augusti 

e-post . sm-se-ryabergtakt@sweco.se

post

Sweco

Samråd NCC Rya bergtäkt

box 286

20122 Malmö

Skriftliga synpunkter är säkrast då de ej går att misstolka. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.


Catharina Wiberg Wallentin    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Catharina Wiberg Wallentin kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...