Stoppa avvecklingen av Vikingaskolans högstadium

Vi vill stoppa den planerade nedläggningen av Vikingaskolans högstadium.

Vi anser att Vikingaskolans högstadium behöver få vara kvar eftersom skolan har en mycket väl fungerande verksamhet som vi värnar om.

Skolan har en väl fungerande integration som bland annat bygger på att äldre elever har kontakt med yngre elever. Kontinuiteten från förskoleklass till högstadiet är viktig för detta arbete. Hälften av eleverna på Vikingaskolan har annat modersmål än svenska. 

Vi anser att en upp till åttaparallellig högstadieskola på Östra Torn som är tänkt att ersätta Vikingaskolans högstadium inte är det bästa för barnen. Den nya skolan kommer bli för stor och otrygg och gagnar inte de sköraste eleverna som behöver få bli sedda av pedagogerna för att klara skolarbetet och hamna rätt i livet. 

Vi föreslår att politikerna på nytt utreder behoven i östra Lunds tätort och då lyssnar in vad lärare och föräldrar anser det finns för behov i stadsdelen i dagsläget. Främst då ta reda på att elevflykt inte är något problem för skolan idag utan att skolan tvärt om sen flera år tillbaka fylls på med yngre elever i förskoleklass eftersom föräldrarna är så nöjda och skolan numera har gott rykte. Därför borde man också framöver kunna ha tillräckligt många klasser i högstadiet för att behålla verksamheten.

Att hänvisa till att fler moderna språk kan erbjudas tycker vi inte är ett tillräckligt argument för en storskola. Detta borde gå att ordna med ett ökat samarbete mellan skolorna vid schemaläggning. (Dessutom börjar undervisningen av moderna språk redan i sexan.)

Vi vill med denna namninsamling visa politikerna vårt stora missnöjda med planerna på nedläggningen av Vikingaskolans högstadium. Vi vill att skolan och dess viktiga verksamhet ska få vara kvar i sin helhet, för hela stadsdelens bästa, främst för barnens bästa. Och för att integrationsarbetet inte ska raseras.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mikaela Alenäs lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )