Stoppa avelsplanen för svensk bondkatt (huskatt)!

En plan som innebär okontrollerad avel och oansvarig katthållning, samt motarbetar åratal av arbete för kattens status och levnadsvillkor.

Jag kräver att Jordbruksverket återkallar sitt beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram för “svensk bondkatt” (huskatt). Planen tar steget tillbaka till 1800-talet i sin syn på katten och hur den bör hållas, samt motarbetar många års djurskyddsarbete för att höja kattens status och komma tillrätta med ett av vår tids största djurskyddsproblem - hemlösa katter.      

 !!!!Namninsamling_red_mini2.jpg

Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram
 
Den nybildade Lantrasföreningen Bondkatten anser att det är skillnad på huskatt och “svensk bondkatt”. Enligt föreningens definition är bondkatten en okastrerad huskatt som lever på landsbygden med tillgång till fri utevistelse (helst dygnet runt) vars främsta roll är att jaga råttor, sorkar och möss. Bondkatten är enligt föreningen ett nyttodjur i gårdsnära miljöer och måste därför permanent hållas i en lantlig miljö. De oroas över att de nya kraven i djurskyddslagen kommer leda till en situation med för få okastrerade utekatter på landsbygden. De har därför inkommit med en avelsplan för den s.k. “svenska bondkatten”. Avelsplanen godkändes av Jordbruksverket den 16/12 2020.

Enligt föreningens avelsplan är en bondkatts utseende av underordnad betydelse, men får inte ha känd eller uppenbar inkorsning av annan ras. Katter som inte ingår i avel ska kastreras eller avlivas och föder honan fler ungar än behovet kan kullreducering övervägas. Gällande avlivning nämner man att ägaren själv kan avliva katter så som det anges i Jordbruksverkets föreskrift. (Kattungar upp till 14 dagars ålder får slås ihjäl med ett hårt slag mot huvudet och det är även tillåtet att skjuta en katt för den som har vapenlicens för att avliva djur.) ID-märkning rekommenderas endast för katter som tenderar att vandra. Resistensavel förespråkas framför vaccinering.
 
 
Hemlösa huskatter i Sverige
 
Hemlösa katter är ett av Sveriges största djurskyddsproblem. Enligt uppskattningar finns det runt 150 000 herrelösa katter i vårt land och nästan alla är huskatter. Till huskatt räknas alla katter utan stamtavla. Hemlösa katter finns överallt, i såväl tätbebyggt område som på landsbygden. Katter som lever ett tufft och hårt liv där de till sist dukar under.
 
I Sverige finns drygt 100 katthem/katthjälpsföreningar som alla drivs helt ideellt. För att ge hem åt alla hemlösa katter skulle vi rent matematiskt behöva ytterligare cirka 2000 sådana organisationer. En human och effektiv metod för att komma tillrätta med problemet är kastrering av alla katter som inte ska ingå i seriös registrerad avel.
 
Efter många år av utredningar fick Sverige en ny djurskyddslag 2019, som ett år senare följdes av Jordbruksverkets nya föreskrifter för hållande av hund och katt (SJVFS 2020:8). I föreskrifterna ålades kattägare större ansvar kring ett antal punkter.
 
Rörande avel fastställs i 6 Kap. 2 § att "Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för". Vad det innebär för frigående utekatter förtydligas i allmänna råd till 6 Kap. 2 §: "Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat".
 
För att användas i avel ska båda föräldradjuren enligt 6 Kap 1 § "vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen". I 6 Kap. 3 § förtydligas att det handlar om såväl befintliga sjukdomar och defekter som recessiva sjukdomsanlag och beteendestörningar. Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan uppfyller inga av dessa krav.
 
 
Sammanfattning:
 • Bondkatt är ingen särskild ras utan en äldre benämning för huskatt. Huskatt är ett samlingsbegrepp för alla katter som inte har stamtavla.
 • Det finns uppskattningsvis 150 000 hemlösa huskatter. Det behövs inte fler.
 • Det finns inga belägg för att fertila katter eller katter på lantbruk är bättre på att jaga än andra katter. Tvärtom är kastrerade katter generellt bättre jägare då de inte har fokus på fortplantning och att söka nästa partner.
 • Att tillåta katter på lantgårdar att föröka sig fritt utan kontroll av föräldradjuren strider mot Jordbruksverkets egna föreskrifter om att djurhållaren ska förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.
 • Att resistensavla genom att inte vaccinera katterna strider mot hela den samlade veterinärkårens rekommendationer samt djurskyddslagens bestämmelse om att förhindra onödigt lidande.
 • Att enbart id-märka katter som "tenderar att vandra" är kontraproduktivt eftersom katter behöver vara id-märkta redan innan de försvinner. Alla katter bör vara id-märkta och registrerade vilket även föreslås i det nya lagförslaget om obligatorisk ID-märkning av katter. Fertila utekatter är särskilt benägna att vandra och tar inte hänsyn till om andra okastrerade katter ingår i ett avelsprogram eller inte.
 • Avelsprogrammets uppmaning om avlivning av oönskade och överflödiga katter vidmakthåller kattens låga status samt den slit-och-släng-mentalitet som ofta råder runt huskatter. Den är även etiskt och moraliskt mycket tveksam och går stick i stäv mot den skärpta förordningen där ordalydelsen är att man ska "förhindra oönskad, oplanerad och överdriven avel".
 • Avelsprogrammet slår undan benen på djurskyddsorganisationerna och kullkastar flera år av arbete för att höja kattens status och levnadsvillkor.
 • Den nordiska korthårsrasen av ursprunglig "bondkattstyp" heter europé. Den har i Sverige bevarats sedan 1940-talet inom registrerad avel och omfattas därmed av kattförbundens ansvars- och omsorgsregler för avel och uppfödning. En europé har fastställd rasstandard, dokumenterad härkomst och föds inom kontrollerad, ansvarsfull avel där påkostade omsorger ger katter ett bestående värde.
 • Föreningen Bondkattens beskrivning av rasen bondkatt är helt utan genetiska eller typmässiga definitioner. Det kan i princip handla om vilken katt som helst som är en lösgående, fritt förökande mus- och råttjägare.
 • Godkännandet av avelsprogrammet för frigående, okastrerade, omärkta och oregistrerade katter bevarar inget annat än okontrollerad avel och oansvarig katthållning.
Av skälen ovan kräver jag att Jordbruksverket återkallar sitt beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram för svensk bondkatt (huskatt).
 
 
Initiativtagare bakom namninsamlingen:
Hittekatter i Sverige, Katten i Fokus - Kattgruppens sida, Hittekatter i Fokus,        Marknadskatten Sören, WIKKIS BLOGG, Livet enligt Mimmi, Vi Som Har Josefa-katter, Asimis resa, Hemlösa Katter i Fokus, Malins Katthjälp, Katthimlen får vänta,
 
Kattstallet Vällingby, Akutgruppen, Arboga Katthem, Livbojen, Hemlösa tassar – Karlskoga,  Katthjälpen Kronoberg, Örebro Katthem, Norrtälje Katthem, Hemlösa katter Helsingborg/Skåne, Föreningen 9Liv Östergötland, Katthemmet i Vaxholm, Gefle katthem & pensionat, Föreningen HUKH - Hjälp Utsatta katter få hem, Stockholms Katthem, Gästrike Katthem,
 
Djurskyddet Bill och Bull, Djurskyddet Kristinehamn, Djurskyddet Oskarshamn, Djurskyddet Bohuslän, Djurskyddet Mälartassen, Djurskyddet Skellefteå, Djurskyddet Fiahemmet, Djurskyddet Västervik, Djurskyddet Sundsvall,
 
Djurens Vänners Riksorganisation, Djurens Vänner Växjö, Djurens Vänner Nässjö, Djurens Vänner Vetlanda, 
 
Kattkommando Syd, KKS Smålandskatten, KKS Linus Katteria/katthem KKS, Hemlösa katter syd, KKS Lenas katthem KKS, Remingtons Kattlya KKS,
 
Djurhemsförbundet, Huskatten Västerås,
 
Änglakatten,  Mussehjälpen-Hjälper Katter i Nöd -ideell förening, Föreningen Kattakuten i Norrbotten, Rädda Djuren, Lailas Katthjälp, Livet med jourkatter, Motalas hemlösa katter, Sigges paradis i Bjuv, Katthjälpen Kungälv - Stenungsund & Sollebrunn, Evas katthem i Stenum, Andra Chansen Mora Orsa, Katthjälpen Strömstad, Rävlanda Djurhjälp, Förvildade Katten Öresund, Kattpatrullen Vellinge, Hemlösa katter i nöd Botkyrka Stockholm, LiFeline Syd, Tassens Katthjälp Göteborg, Hildas tassebo Kristianstad, Missetorpet kattpensionat, Frusna Tassar, Dalakatten, Djurskyddsföreningen Hitta Katten, Anderslövs utekatter, Malmös katthem Katthjälpen, Tre Tassar "Räcker ut en hand för katter i nöd", Spinnhuset Hallsberg, Nynäshamns katthemsförening, Stiftelsen Tassebo Helsingborg     
 
 
 
 
 
 

Hittekatter i Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Hittekatter i Sverige kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...