Stoppa Alliansens försäljning av 12 kommunala gym i Göteborg!

Alliansen i Göteborg vill sälja ut de kommunala gymmen och låta marknaden sköta dem. Det gäller Dalheimers hus, Angereds arena, Skatås motionscentrum, Geråshallen, Slottsskogens idrottscentrum, Hammarbadet, Kärra simhall, Lundbybadet,Länsmansgårdens motionscentrum , Ruddalens idrottscentrum, Tuvevallens motionscentrum och Askims simhall. Alliansen påstår att detta skulle ”spara” 19 miljoner kronor. Men det är en dålig ide att privatisera kommunens gym. De är ett viktigt komplement till de privata gymmen. Med kommunalt ägande kan det folkhälso-och friskvårdsarbete som görs idag fortsätta med mänskliga vinster som kan värderas till långt mer än 19 miljoner. Vi som undertecknar detta bor i, eller är anställda av Göteborgs kommun och vi kräver att gymmen blir kvar i kommunens ägo!