Stöd "Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden"

Upprop i frågan om förnyelsen av Saltsjöbadens centrum!  

Vi riktar oss till ansvariga i Nacka kommun – vi som undertecknar denna skrivelse anser:  

  • att ny bebyggelse ska uppföras endast på mark som skapar förutsättningar för en bra bostadsmiljö. Det innebär att norrlägen, branter och markbitar utan sammanhang med omgivningen bör undvikas.  
  • att höjden på ny bebyggelse ska anpassas till Saltsjöbadens karaktär med en blandning av flerfamiljshus, gruppbebyggelse och friliggande hus. Det innebär att hushöjden bör begränsas till 3-4 våningar.
  • att en förtätning är motiverad i centrumområdet men högt ställda krav på dagsljus, utblickar och naturkontakt ska tillgodoses. 
  • att bensinstationen ska finnas kvar som en viktig del av serviceutbudet i centrumområdet  
  • att antalet nya bostäder i det aktuella området ska begränsas till de 400-450 som även översiktsplanen anger som möjligt. De studier som redovisats visar att området inte tål en högre exploatering. Det gäller både när man ser till området i stort och när bebyggelsen betraktas mer detaljerat.

Mirja Raukas Lind    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Mirja Raukas Lind överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook