Stefan Löfven , LÅT OSS BEHÅLLA VÅR CBD OLJA !

  Jag skriver till dig som regeringschef eftersom frågan om CBD olja och produkter tillverkade av Industrihampa handläggs av flera olika departement trots att det borde ligga under Jordbruksverket eftersom det rör sig om ett av EU godkänt livsmedel. De handlägger frågor om stöd och tillstånd för odlare.  Läkemedelsverket har nyligen klassat CBD molekylen som läkemedel efter att tidigare hävdat att den saknade medicinsk effekt. De har även med hot om vite förbjudit fyra företag att fortsätta saluföra produkter med CBD i. Livsmedelsverket påstår å sin sida att allt från växten Hampa d.v.s. Cannabis Sativa, med undantag av frön, är narkotika. Åklagare har med hjälp av polis beslagtagit lager från tillverkare av CBD olja men tvingats återlämna beslagen efter domstolsbeslut att det inte handlar om narkotika. Idag jagar tullen  produkter från andra EU länder med hänvisning till beslutet från Läkemedelsverket. Detta sker trots att allt handlar om lagliga inköp av varor från annat EU land. Det är för oss medborgare bättre att alla frågor handlades under en departementschef, för att förhindra att den ena inte vet vad den andre beslutar.   Låt oss behålla vår CBD olja. Den är en naturlig produkt framställs av s.k. Industrihampa där den psyko aktiva beståndsdelen THC är mindre än 0,2%. Tusentals personer använder, för att uppnå en bättre hälsa, regelbundet dessa produkter, som är totalt ofarliga och naturliga. De innehåller s.k Fytocannabinoider  till skillnad från Endocannabinoider som kroppen tillverkar själv. Vad dessa Cannabinoider  gör är att hjälpa kroppen att uppnå Homeostas dvs jämnvikt vilket sker via det Endocannabinoidsystemet som består av receptorer som finns på alla celler, vilka reagerar på Cannabinoiderna och styr cellens aktivitet oavsett om den behöver ökas eller minskas. Det innebär att dessa molekyler har förmåga att påverka kroppens alla funktioner som sömn, smärta, ångest, magens funktion mm. Det sker utan risk för överdosering eller biverkningar. Det handlar om ett överordnat system för kroppens självreglering.     För ett par veckor sedan startades en grupp på Facebook som heter ”Folkstorm för CBD olja” med syftet att få behålla produkter av Industrihampa. På några veckor har den vuxit till fler än 2500 medlemmar och nya kommer till i en strid ström.  Om det inte sker en ändring av besluten kommer inte oljan att försvinna utan bli kvar. Det kan ske genom inköp från andra EU länder, smuggling eller genom odling och egen tillverkning av önskade produkter. Det finns idag ett flertal grupper på Facebook och andra sociala medier som utförligt beskriver hur man ska göra sin egen olja. Troligtvis kommer dessa hemmagjorda oljor även att saluföras. Att jaga dessa personer med polis kommer att kräva stora resurser som borde användas bättre t ex till narkotikabekämpning. Industrihampa kan användas till mycket mer än att göra CBD olja av. Hampfibrer användes förr till mat, kläder och rep mm. Den tekniska utvecklingen har visat att man kan göra byggnadsmaterial som andas, göra biologisk nedbrytbar plast som bryts ned om den sprids i naturen och drivmedel som är fosilfritt. Det kan med fördel användas i kosmetika, målarfärg, hamppapper osv. Fröna är ett utmärkt livsmedel som innehåller samtliga Essentiella Aminosyror vilka bygger upp ett  utmärkt protein, samt en bra balans mellan Omega 3 och Omega 6 fettsyror osv. En satsning på hampaproduktion innebär en småskalig industri som gynnar vår landsbygd och förhindrar avflyttning. I gruppen har bl a möjligheten att odla Industrihampa på offentlig mark framförts. Hampfrö är ju en laglig produkt som används som kosttillskott och till fågelmat. Att mata fåglar på offentlig mark som parker, skogskanter badplatser och på liknande platser är tillåten aktivitet. Låt oss anta att hälften av medlemmarna köpen en påse med 500 g hampfrö och sprider / matar fåglarna/ så innebär det att cirka 6-700 kg utsäde sprids. Dessa plantor kan sedan plockas s.k. ogräsrensning, torkas eller användas som färskvara till framställning av CBD olja.  Är det en önskvärd utveckling? Vi som funnit att detta kosttillskott hjälper oss att må bättre behöver önskar få behålla det. Är det dessa personers välbefinnande eller är det läkemedelsindustrins behov av vinst som är din viktigaste prioritet ? Utan tillgång till oljan kommer en ökning av sjukskrivningarna att ske eftersom många tack vare hampaprodukter har kunnat återgå i arbete eller annan ordnad sysselsättning.  Det innebär också en ökad belastning på sjukvården och förskrivning av ångest och smärtstillande läkemedel typ opioater. I USA sker var 15 minut ett dödsfall relaterat till av läkare förskrivna opiater.  Allt detta lidande kan för många individer undvikas genom en ändring av ett felaktigt beslut.   Kungsbacka 2018-05-04     Johnny Eriksson


Johnny Eriksson / Folkstorm för CBD olja    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Johnny Eriksson / Folkstorm för CBD olja överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook