STÄNG OSS INTE vi på Trädgårdshandel i Linhamn

 

 

 

 

 

 

HJÄLP OSS!!!!!!

Någon har drivit process mot oss i alla år och nu verkar det som han vinner.

Vi står inför vår sista kamp och vi är bekymrade, därför vädjar vi nu till er kanske kan en namninsamling visa

hur omtyckta vi är i vår närmiljö. Snälla skriv under dela och berätta

 

Varmt tack.

Trädgårdshandel i Limham och vi som jobbar här. 

För er som försöker förstå vår problematik skall jag försöka förklara  

men det är inte helt lätt.

Vi driver firma på en "småindustrimark" MAlmö kommun har varit välvillig mot oss och vi fick tillfälligt bygglov rubricerad " mindre avvikelse. Vi kan begära tillfälligt bygglov ett par gånger. Någon har processat mot oss varje gång. Hade vår mark varit industrimark hade det inte varit några problem för oss. På en småindustrimark kan man ha verkstad eller fabrik men inte en firma som oss. Vår sista chans är att söka om en detaljplansändring. Detta kostar mycket mycket pengar, men vi gör det. Den någon som alltid har överklagat kommer helt säkert att överklaga igen och då går ärendet upp till mark och miljödomstolen. Detta är vår sista kamp, det finns inga fler alternativ. Därför tänker jag/ och hoppas att med namnunderskrifter visar jag mark och miljödomstolen att vi är omtyckta i vår närmiljö och fyller en stor funktion för Limhamn. 

Jag hoppas att eventuellt 200namn väger tyngre än endast mitt.


Ingrid Therp-Perico    Kontakta namninsamlingens skapare