Svenska Folket mot Folkhälsomyndigheten Och Läkemedelsverket - Stämning

Du kan hjälpa de du känner som drabbats negativt av covid-19 vaccinen genom att skriva under vår namninsamling. Du kan också sprida detta till alla du känner, på dina sociala medier - med mera. Snälla, gör allt du kan för att hjälpa oss.

Denna namninsamling handlar om följande:

  1. de som blivit skadade av vaccinet / vaccinen
  2. de som dött av vaccinet / vaccinen
  3. tvång till vaccination för att få arbeta / resa / etc.
  4. de barn 0-11 år som blivit vaccinerade (det fanns inget EMA godkänt vaccin då barnen under 5 vaccinerades)
  5. den yngsta patienten som blivit vaccinerad var enbart 8 månader då andra dosen gavs

Personalen som utfört vaccination av barn mellan 0-11 år bör således anmälas då dom anses gått emot Patientsäkerhetslagen, varav vi hänvisar till att det finns barn som vaccinerats innan EMA godkände vaccination av barn. Vidare är det också viktigt att veta och förstå att vaccination av barn är baserat på åldersgruppen 5-11 år. Utredningen för om barn under 12 år skulle ingår i vaccination mot covid-19 började den 18:e oktober 2021 och blev klar den 25:e novemer 2021, och den yngsta på 8 månader vaccinerades i februari 2021.

Media har skrivit om detta, och det har framkommit uppgifter som menar att uppgifterna om vaccinerade barn inte stämmer, att listan som fanns på covid19vaccinen hemsidan är fel. Vidare menade man på att dessa uppgifter korrigerades kort efteråt, vilket inte heller stämmer.

Vår förhoppning är att följande:

  • få media att skriva om covid-19 och vaccinen utifrån den informationen som finns gällande deras skadlighet
  • att rikta en stämningsansökan mot Folkhälsomyndigheten i syfte att vaccination mot covid-19 i Sverige ska upphöra
  • genom att möjliggöra Ivermektin i Sverige förebygga samt motverka sjukhusinläggningar

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Läkemedelsverket godkänt användandet av vaccin från bland annat Pfizer/BioNTech mot covid-19 i Sverige. Detta efter att EMA (European Medicines Agency) för EU, placerat vaccinet under vad som som kallas för "Rolling Review".

"Rolling Review" är ett nödgodkännande och kan jämföras med EUA (Emergency Use Authorization) som den amerikanska myndigheten FDA utfärdar.

Rolling review innebär att granskningen av vaccinets effektivitet och biverkningar är fortlöpande. Med andra ord: den kliniska test fasen är inte klar. Trots detta så valde man att använda vaccinet i Sverige. Trots att man visste det fanns alternativ till vaccination så valde man att vaccinera det svenska folket.

Detta är oerhört oansvarigt. Beslutet att använda Pfizers vaccin gjordes utan vetenskaplig grund då man baserat användandet av Pfizers vaccin i Sverige på EN enda studie.

En studie som dessutom helt saknar långsiktiga resultat. En studie som tusentals forskare och läkare om och om igen bevisat vara felaktigt genomförd. Folkhälsomyndigheten har helt ignorerat allt som framförts de senaste två åren.

För mer information kring studien som Pfizer fuskade sig igenom, vänligen se "More Harm Than Good" här:

https://www.canadiancovidcarealliance.org/

Alla varningsklockor har ignorerats. Även då skyddet mot smitta, skyddet mot att föra smittan vidare samt risken för allvarlig sjukdom bevisades vara falsk så uppmanade man svenska folket att ta ytterligare doser, så kallade "boosters". Detta är falskt då vaccinen inte heller skyddar mot död.

#1: EMA har fuskat med siffror, data, med mera

https://www.brighteon.com/f038068d-862b-41ae-81fe-96bcd52c4cb7

https://www.brighteon.com/870cdb42-62ee-4d44-9261-dc051ab8035e

#2: Läkemedelsförsäkringen ansvarar för utredningar och har till dagens datum fått in över 2 600 anmälningar varav majoriteten handlar om hjärtfel (myokardit). Detta kunde man undvikt genom att fokusera på behandling istället för vaccination.

#3: Intervjuer, studier och material från svenska läkare och forskare har totalt ignorerats. Se följande video där ytterligare material finns via länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic

Vi vill ställa Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket inför rätta. Vi vill ställa dem till svars för vad de gjort mot det svenska folket. För att kunna göra detta så behöver vi din hjälp. Snälla, skriv under.

 


covid19vaccinen.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att covid19vaccinen.se lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...