Småföretagarna i Sverige är utrotningshotade!

IMG_2865.JPG

Den snabbt växande Facebook gruppen "Stå upp för Småföretagare!" kallar härmed till ett upprop för den rådande kris som små och medelstora företag i Sverige står inför.

Vi småföretagare kan inte stå och se på när hela vår egen samt våra medarbetares vardag slås i spillror på grund av politikernas obefintliga stöd under den rådande Coronapandemin. Det är helt uppenbart att den svenska staten (regering/riksdag/myndigheter) har bestämt sig för att offra småföretagare i kampen mot Covid-19.

De åtgärdspaket som presenterats av den sittande majoriteten i den svenska riksdagen är långt ifrån tillräckliga för att stötta småföretagen och istället för kraftfullt riktade stöd i form av bidrag har det istället riktats åtgärder vilka bidrar till ökade skulder och risktaganden.

Om små och medelstora företag inte klarar av den rådande krisen så kommer detta att direkt påverka den gemensamma samhällsekonomin negativt. Detta kommer obönhörligen att resultera i massarbetslöshet och att Sverige kastas in i en djup depression och en ekonomisk lågkonjunktur.

För att förhindra risken för ekonomisk kollaps föreslår vi följande för alla småföretagare:

  • Hyresstöd i form av riktade bidrag, under perioden 1 april till och med 30 juni, med upp till 75 procent av hyreskostnaden.
  • Arbetsgivaravgifter slopas helt och hållet på obestämd tid. 
  • Alla stöd som erbjuds skall omfatta och komma till gagn för alla bolagsformer.
  • Att Regeringen med omedelbar verkan utnämner en småföretagarminister post.
  • För det fall att Coronapandemin blir okontrollerbar så skall Sverige försättas i moratorium och medan denna period råder så skall medborgarlöner utgå.

 

Stå upp för företagarna Du med och stöd oss genom att signera denna elektroniska lista så vi tillsammans kan få beslutsfattarna att se och höra oss!    


Eric De Basso, Stå upp för Småföretagare!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Eric De Basso, Stå upp för Småföretagare! överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook