Slå vakt om kulturskolan i Rimbo - återställ stödet till verksamheten!

Till politiker i Norrtälje kommun,
Kultur- och fritidsnämnd och Kommunfullmäktige.

INFÖR HÖSTTERMINEN 2021 GJORDES EN NEDDRAGNING RIKTAD MOT KOMMUNENS KULTURSKOLEVERKSAMHET I RIMBO MED OMNEJD - BIDRAGET MINSKADES MED 10 %

Vi kräver att kommunen ser till att vi får behålla den verksamhet vår kulturskola levererar här i Rimbo.

Den lokala förankring och det starka engagemang som vi sett prov på, sedan ansvaret för verksamheten flyttades från Norrtälje, är något vi i Rimbo värdesätter högt.

De skattemedel som satsas leder till en positiv utveckling i vår bygd och innebär en extra återbäring som kommer skola, näringsliv och föreningsliv till godo.

Slå vakt om detta och fortsätt ge stöd och avsätt medel till en väl fungerande och uppskattad verksamhet!

Vi vill att Kulturskolan i Rimbo deltar i utvecklingen av det lokala kulturlivet.

Vi vill att nödvändiga beslut tas för att öka anslagen med 10 % inför kommande kalenderår (2022). Detta för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta leverera på samma höga nivå.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Daniel Wejdin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...