Slå vakt om Köpings kulturbebyggelse - Tunadal

Gällande SBN § 153 SBN au § 141, Dnr 431/2019 X 8, Rivningslov, Rivning av enbostadshus från samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 19 december 2019.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden med Ola Saaw i spetsen har beslutat att utrangera det lilla som återstår av det kulturhistoriska Tunadal. Beslutet grundas på ett partiskt utlåtande, gällande fastigheternas beskaffenhet, från den presumtiva byggherren. Därtill påstås att allmänintresset är lågt.

Syfte

Detta upprop har för avsikt att påvisa hur fel och tokigt det kan bli när medborgardialog inte finns på agendan hos de folkvalda. Att lättvindigt komma med beslut baserat på rena falsarier är arrogant och rent förkastligt. Våra folkvalda talar inte för kommuninvånarnas och kommande generationers sak när de medvetet bidrar till detta illdåd.

Sammanfattning

De gamla byggnaderna med sina grönskande trädgårdar var en gång i tiden en del i ett större sammanhang, en tid när framåtanda och optimism blomstrade. Bebyggelsen är så ovärdelig att Länsmuseet har gjort yttranden gällande rivningsansökan. Man menar på att fastigheten med dess bebyggelse "utgör ett kulturhistoriskt värde och att det är av stor vikt att slå vakt om den kulturbebyggelse som finns kvar i området Tunadal" (Sammanträdesprotokoll, 2019-12-19)

Det mest iögonfallande är att samhällsbyggnadsnämnden tillskriver fastigheten ett visst kulturhistoriskt värde men att det faller på allmänhetens bristande intresse att bevara kulturmiljön i slutändan. Vilket är helt ogrundat. Det är så man tar sig för pannan. En lekstuga av sällan skådat slag.

Gör din röst hörd! Skriv på och kräv att rivningsbeslutet skall rivas istället för vårt kulturarv.

Gott så!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Thomas Gidlund överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook