Skydda skogen vid Flunsåsparken

Skogsområdet norr om Flunsåsparken är hotat. Komunen har planerat att sälja en del av sin mark för att en privat aktör ska få bygga en skola och ett boende med särskild service på platsen. Enligt kommunen behövs det inte fler skolor i området men en friskola vill etablera sig. Behovet av boendet framgår inte men vi tror att det finns bättre platser för det. På kartan är området som ska få byggas på gulmarkerat vilket innebär nästan hela skogen. Beslut om försäljning av skogen ska tas i Fastighetsnämnden 20/6 och namninsamlingen kommer överlämnas till nämnden innan dess.

Genom att skriva under namninsamlingen är du emot att kommunen säljer sin del av skogen. Istället vill du att kommunen utreder möjligheten att skydda skogen mot framtida bebyggelse.

Länk till kommunens förslag

Karta över området:

Flunsåsskogen.jpg


Boende runt Blackevägen genom Daniel Stensman    Kontakta namninsamlingens skapare