RÄDDA SVENSK FOTBOLL! SKROTA VILLKORSTRAPPAN

SKROTA VILLKORSTRAPPAN!

 

VARNING FÖR VILLKORSTRAPPA!

 

Villkorstrappan är vad man i folkmun kallar den ökande mängd förbud och kollektivt bestraffande åtgärder Polismyndigheten riktar mot den allsvenska fotbollspubliken och det svenska föreningslivet. Dessa åtgärder och straff utdelas i strid med beprövad vetenskap samt  nationell och internationell erfarenhet på området. Polisen har också mött motstånd från en enad fotbollsvärld. Supportrar, journalister, förbund, klubbar och Svensk Elitfotboll, kort sagt samtliga av fotbollens aktörer, har alla försökt få Polisen att sluta arbeta enligt denna destruktiva modell.

Enligt Polismyndigheten genomförs åtgärderna för att säkerställa trygga, säkra och stämningsfulla evenemang - något som alla inblandade vill ha. Hittills har dock Polisens metoder lett till motsatt effekt och inget pekar på att det kommer att förändras. Om Polismyndigheten fortsätter på den inslagna vägen kommer svensk supporterkultur, svensk fotboll och det svenska föreningslivet att lida stor skada. Både på kort och lång sikt.

 

Vad är egentligen Villkorstrappan?

 

Polisen har aldrig kallat sin metod för Villkorstrappan utan det är ett samlingsbegrepp, som supporterrörelsen myntat för att beskriva de metoder som Polisen kallar för Åtgärdstrappan och Villkorsstegen. Kortfattat kan man säga att det som kallas för Villkorstrappan handlar om att Polisen valt att straffa svenska fotbollsklubbar när det inträffat ordningsstörningar, oavsett hur bra säkerhetsarbetet kring matcherna har varit och oavsett typ av ordningsstörning. Det vill säga att även om klubben gjort allt i sin makt för att hindra att ordningsstörningar sker så kan de ändå bli straffade om en person avvisas från arenan på grund av att denne varit överförfriskad.

 

Varför är det ett problem?

 

De straff i form av regler och restriktioner som polisen hittills utfärdat har varit kollektiva bestraffningar direkt riktade mot samtliga supportrar. Det har bland annat handlat om förbud mot vissa typer av flaggor som används i olika tifon (så kallade OH-flaggor), integritetskränkande visitation av ståplatsbesökare (exempelvis visitation av skrev och bröst) och även om att minska antalet som får vara på en viss läktarsektion under en match. Exempelvis så är AIK:s Norra ståplats designad för 6500 personer. Men, vid den sista matchen innan pandemin fick endast 2500 personer vara på läktaren och nu anser Polismyndigheten att läktaren endast är säker för 750 personer. Ingenting tyder på att myndigheten kommer att sluta minska antalet tillåtna åskådare innan de helt tömt läktarna. 

 

Pandemin har visat hur känslig fotbollen och föreningslivet är och hur mycket intäkterna från publiken betyder. En fotboll utan publik skulle innebära en katastrof för tusentals idrottande barn och unga.

 

Är inte Villkorstrappan avvecklad?

 

Polisen har sagt att de skrotar själva begreppet Villkorstrappan, men som tidigare nämnt har myndigheten själva aldrig kallat sin metodik för Villkorstrappan. Det är svårt att sluta använda ett begrepp man aldrig använt. Myndigheten påstår sig visserligen vilja ändra arbetssätt, föra mer dialog och arbeta mer enligt proportionalitetsprincipen (att åtgärder ska stå i proportion till ändamålet), men än så länge tyder inget på att dessa intentioner kommer efterlevas. Polisen har nämligen även sagt att de vill arbeta för ytterligare krav kring visitation, samt att de vill införa personliga biljetter i Sverige. Trots att erfarenhet från andra ligor i Europa visar att denna typ av åtgärder inte har någon positiv inverkan på ordningen. I mitten av augusti 2021 så meddelade dessutom Polisen via bland annat Dagens Nyheter och Fotboll Stockholm att de inte har slutat tillämpa villkorstrappan. Trots tidigare löften. 

 

Det finns med andra ord inga tecken på att polisen kommer arbeta med mer dialog, forskning och beprövad erfarenhet som grund - vilket är det supporterrörelsen krävt och kommer fortsätta kräva.

 

Slutdestinationen?  - Svensk fotboll utan publik

 

Om Polisen inte förändrar sitt arbetssätt blir slutdestinationen en svensk fotboll utan publik. Om publiken försvinner så försvinner också klubbarnas och samhällets intäkter från elitfotbollen, vilket kommer leda till mindre pengar till svenskt föreningsliv. Färre ungdomslag, färre knattelag och mindre pengar till andra föreningar i landet.  

 

Detta är inte en fråga om bengaler på fotbollsläktare utan en fråga om det svenska föreningslivets överlevnad.

 

Tagen från Villkorstrappan.se

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sandra lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...