Skriv under - stoppa överexploateringen av Svinninge!

Vi är många som är upprörda över den snabba förtätningen av vår miljö som håller på att överexploateras.
Enligt detaljplanerna för Svinninge är ”utgångspunkten för planeringen i Svinningeområdet att området i huvudsak ska bevaras som ett grönt bostadsområde med relativt stora tomter”. Tomtstorleken ska generellt vara 1500-2000 kvm och med enbostadshus på max två våningar.
Dagens verklighet är en annan…. Bygglov tillåter att byggentreprenörer köper upp tomter för att uppföra maximalt antal byggnader. Enbostadshuset blir parhus. Två komplementbyggnader (avsikten var typ gäststuga) blir ”minivilla” och ”studiohus”. Tomterna blir så små som 250 kvm.


Ett av syftena med detaljplanen är att bevara den natursköna miljön. Byggentreprenörernas marknadsföring bygger på den. Men med den utveckling vi nu ser går den natursköna miljön förlorad och den biologiska mångfalden med den, djur- och växtliv utarmas.
Trafiken ökar lavinartat på vägar som är underdimensionerade för intensiteten och ibland inte ens tillåter möten.
Om våra relativt nya kommunala VA-system är dimensionerade för denna befolkningsökning är ännu en fråga. 


Namnlistan kommer överlämnas till såväl tjänstemän på Österåkers byggenhet som politiker. Vi kräver en förändring av byggslovprocessen så att detaljplanerna följs!

Skriv under uppropet du också om du delar vår uppfattning!


Helena Wänerstrand    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Helena Wänerstrand överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook