SKRIV UNDER FÖR MAMMAS KAMP FÖR SIN DOTTER. (VICTORIA OCH MARIAM.

OBS!! DETTA ÄR VERKLIGHET OCH DET HAR PÅGÅTT SEDAN 2012 -!! Detta handlar om mamma Victoria ifrån Helsingborg , vars dotter Mariam blev kidnappad 2012-09-13 av sin pappa då mamman och hennes dotter blev nerlurade till Libanon där pappan påstod att farmor var döende. Mamman hade då ensamvårdnad om dottern. 

Det som sen hände var att allt detta var en stor jäkla lögn och detta gjorde att pappan kidnappade dottern mitt framför mamman. Detta hemska, horribla, fruktansvärda sätt som pappan gjorde det på har nu gjort att mamman Victoria inte har sett sin dotter på länge.

Mamma Victoria är ff kvar i Libanon där hon har kämpat sen 2012 för sin dotter med flertal rättegångar och kontakt med polisen. Anhöriga i Sverige kämpar för att Vicky ska kunna kämpa och orka med denna stora press som hon nu har i Libanon. 

Mamman vann vårdnaden i en Shiadomstol där nere över sin dotter men pappan och dottern är spårlöst borta.

Pappan är efterlyst men inget händer. Polisen gör inget men får Vicky stöd ifrån ALLA genom att så MÅNGA som möjligt skriver under som sen Victoria kan ta detta med sig  till domstolen. Ge Victoria o Mariam hopp genom att skriva under. Genom att skriva på kan det göra möjligt för fler mammor och pappor som blivit berövade sina barn, att få hem sina barn.

För mer information gå in på denna facebookssida.                          https://www.facebook.com/Mammas-Kamp-F%C3%B6r-Att-F%C3%A5-Sin-Dotter-192223830962465/?fref=tsOBS !! That is the reality and it has been going on since 2012 - !!
This is about mom Victoria, whose daughter Mariam was kidnapped 2012-09-13 by her father when the mother and her daughter became down cheated to Libanon where the father claimed that the grandmother was dying. The mother then had sole custody of her daughter. What then happened was that all this was a big damn lies, and this made the father kidnapped his daughter in front of the mother. This horrible, horrible, horrible way her father did it have now made that the mother Victoria has not seen his daughter for long. The mother Victoria is ff remain in Lebanon, where she has fought for her daughter, through numerous trials and contacted the police. Relatives in Sweden struggling to Vicky to be able to fight and cope with this big press that she now has in Lebanon. The mother won custody in a Shia Judicial down over his daughter, but the father and the daughter is a trace. The father is wanted but nothing happens. The police do nothing but get Vicky support from everyone by as many people as possible to sign the late Victoria can take to court. Give Victoria o Mariam hopes by signing.
By writing on it can make possible for the more mothers and fathers who have been deprived of their children.
For more information go to the facebook page
https://www.facebook.com/Mammas-Kamp-F%C3%B6r-Att-F%C3%A5-Sin-Dotter-192223830962465/?fref=ts

D
enna bild säger mer än tusen, miljoner ord. Denna lilla tjej saknar sin mamma djupt in i själen. Så snälla skriv under. Gör vi något alla tillsammans så känns det bra för oss ALLA att vi kan bidra med detta.