Skriv under för blinda och synskadades rätt till färdtjänst!

färdtjänst_SRF_maj2017_MG_645.jpg

Vilmer Bäckman är 21 år och blind. Trots att han har allvarliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik, och hans syncentral medgett att det i vissa fall är förenat med livsfara, har Region Stockholm nekat honom färdtjänsttillstånd. Ingen hänsyn har alltså tagits till att för en blind resenär i kollektivtrafiken finns det alltid faror som till exempel att missa en perrongkant och ramla ner på spåret. Vilmer är inte den enda som inte får rätt till färdtjänst. Allt fler blinda och synskadade personer får idag avslag när de ansöker om rätt till färdtjänst. Det är en allvarlig försämring av möjligheterna att hitta arbete, röra sig i samhället och vara socialt aktiv. En sådan begränsning av rörelsefriheten var för några år sedan helt otänkbar och den rimmar dessutom illa med fattade politiska beslut. Utan färdtjänst är det svårt för blinda och synskadade att röra sig fritt och vara aktiv i samhället. Med färdtjänst ökar oberoendet och möjligheten att vara självständig.   

 

Skriv under namninsamlingen för att lagen ska ge blinda och synskadade rätt till färdtjänst.


Synskadades Riksförbund    Kontakta namninsamlingens skapare