Skriv under en namninsamling för att den nordkoreanska familjen Park-Kim skall få stanna i Sverige

Familjen Park-Kim kom till Sverige som flyktingar från Nordkorea via Kina år 2008 och ansökte om asyl. Sverige vill utvisa familjen till Sydkorea eftersom Sydkorea tar emot nordkoreanska flyktingar som vill komma dit. Då familjen har anhöriga kvar i Nordkorea vill de inte åka till Sydkorea av rädsla
för att den nordkoreanska regimen ska straffa deras anhöriga som är kvar. Det är inte ovanligt att anhöriga till avhoppare hamnar i arbetsläger som straff. Att vara i Sverige är ett säkrare alternativ, enligt människorättsorganisationer som arbetar med nordkoreanska flyktingar i Sydkorea. Under de över tio år som familjen Park-Kim dröjt sig kvar i Sverige har de hunnit få tre barn, som tror
att de är svenskar. Fadern i familjen har periodvis arbetat och sedan 2016 har han ett fast heltidsarbete i en lokal fabrik som har arbetskraftsbrist och behöver hans kompetens. Modern arbetar deltid, men är ursprungligen musiker och skulle kunna arbeta som musiklärare eller kantor, vilket är bristyrken i trakten. Familjen är välintegrerad i den småländska ort de bor, talar svenska och är skötsamma. Efter att åter ha fått utvisningsbesked till Sydkorea bytte fadern, Park, spår och ansökte om arbetstillstånd i Sverige. I första instans på Migrationsverket fick han nej då han inte kunnat lämna in ett nordkoreanskt pass. Inför överklagandet till andra instans lyckades Park få ut sitt nordkoreanska id-kort och lämnade in detta som identitetshandling. I Nordkorea är detta den enda identitetshandling som vanliga medborgare får, pass utfärdas endast till personer som tillhör partiets överklass eller är elitidrottare. Park är bara en vanlig nordkorean, och eftersom han suttit i fängelse
för att ha lämnat landet illegalt, skulle han aldrig ha kunnat få ett pass.
I nästa instans, Migrationsdomstolen, nekades Park arbetstillstånd med hänvisning till att det krävs pass vid den typen av ansökan. Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen uppvisar stark okunskap om nordkoreanska förhållanden när de kräver pass från en person från ett land som inte utfärdar pass till sina medborgare. Till saken hör att Sveriges senfärdighet med att utvisa familjen till Sydkorea har gjort att de förlorat de rättigheter till etableringsstöd som nordkoreanska flyktingar
normalt har vid ankomst till Sydkorea. Samtidigt har familjen etablerat sig i Sverige och vill inget hellre än att få stanna eftersom de känner sig trygga här.


Vi som skriver under detta upprop vill att Migrationsverket omprövar Parks arbetstillståndsansökan och gör ett undantag för kravet på pass vid arbetstillståndsansökan för just nordkoreaner som vistats i Sverige under lång tid, med särskild hänsyn till de särskilt ömmande skäl som uppstår genom de tre minderåriga barnen i fallet. Nordkorea är ett av få länder i världen (kanske det enda) som inte utfärdar pass till sina medborgare och det är därför ett orimligt krav att han ska lämna in ett nordkoreanskt pass. Vi anser att det finns utrymme för att göra undantag från kravet på styrkt identitet, vilket bland annat har visats med den nya gymnasielagen där man sänkt kraven för ensamkommande avseende just identitetshandlingar i form av pass.


Erik C. Brunnegård    Kontakta namninsamlingens skapare