Skriv på för att skateanpassa dammen i Observatorielunden

Dammen i Observatorielunden är ett klassiskt skateboardspot i Stockholm som är känt långt förbi Stockholms gränser. Några av världens bästa skateboardåkare har varit på plats och testat det omtyckta spotet. Obsan som den kallas av skatarna i Stockholm har varit en mötesplats både för skateboardåkare och andra personer under ett tjugotal år och det har skapat en härlig stämning med gränsöverskridande möten.

Numera står dammen ganska öde då Stockholms stad har skatestoppat den och försvårat möjligheten att åka där.

Vi i Stockholm Skateboard Collective vill se att staden återigen tar upp dialogen om hur Obsan kan bli en samlingsplats för både skateboardåkare och andra personer istället för en öde plats med nedskräpning och otrygghet som resultat.

Vi vill se att de rör som sats upp för att stoppa skateboardåkning tas ner och att det istället skapas en dialog om hur vi kan anpassa dammens kanter som är det primära som vi skateboardåkare använder bortsett det fina underlaget som är dammens botten.

Med enkla och relativt billiga medel kan vi skateanpassa dammen så att den inte nämnvärt ändrar utseende men håller för att åka skateboard i på lång sikt. För det otränade ögat kommer det knappt att märkas skillnad men för en skateboardåkare kommer det att vara ett drömspot som kommer att locka åkare från hela Sverige och världen. 

Skriv på du också om du vill se ett obsan fyllt av liv och rörelse istället för en öde plats med nedskräpning.