Skräckväldet på Karolinska

Till Region Stockholms politiker, Karolinska Universitetssjukhusets styrelse och Karolinskas sjukhusdirektör

Karolinska Universitetssjukhuset har skapat ett monster som hotar kärnverksamheten. Flera nyckelpersoner inom kvinnosjukvården, med ansvar för patienter, forskning och vårdens utveckling, har under det senaste året stängts av från sin tjänst med omedelbar verkan och utan förvarning. Snarlika fall finns även inom andra delar av sjukhuset. Förklaringen stavas Rättskansliet. 

Rättskansliet består av icke-medicinska professioner som övervakar att vi som arbetar med kärnverksamheten - sjukvården - gör det formalistiskt korrekt. Enheten bildades i kölvattnet av Macchiariniskandalen för att motverka tystnadskultur, men effekten har blivit den motsatta: Management by fear. Chefer direkt under sjukhusdirektören tycks ha kapitulerat och låter i praktiken rättskansliets utredningar och råd bli beslutande. Externa advokatutredningar tillsätts utan att berörda medarbetare ens fått ett samtal från sin chef. Denna maktförskjutning från medicinskt kompetenta chefer innebär ett stort kliv bort från Karolinskas stolta paroll ”Patienten i centrum”, till en styrning av superadministratörer. Mönstret är bekant även från andra delar av samhället (DN Debatt Alvehus & Kastberg 230205 och DN Debatt Bringselius 230214).

Avstängningar av verksamhetsnära chefer och medarbetare utan förberedelse för deras bortavaro hotar patientsäkerheten, förstör arbetsmiljön, och hämmar forskning och utveckling. I vissa fall är deras unika kompetens avgörande för att den högspecialiserade vården överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Det är knappast heller etisk försvarbart gentemot den enskilda att utan förvarning och chans till rättelse ta anställda ur tjänst med omedelbar verkan. De chefer i sjukhusets ledning som inte vågar ta sitt beslutsmandat på allvar för verksamhetens bästa bär ansvaret för denna situation. Vi som skriver detta har tagit del av utredningar kring de avstängda personerna i tillräckligt stor utsträckning för att med emfas hävda att det inte funnits fog för omedelbar avstängning eller avsked. 

Vi som skriver detta arbetar med kvinnohälsa, med den gravida, födande och nyfödda. Vi är vana vid att det stormar, men det vi ser nu liknar inget vi varit med om tidigare. Vem vågar i en straffande organisationskultur vara öppen med sina egna misstag för framtida lärande om inte arbetsgivaren skyddar oss? Vem vill längre ställa upp på extrapass, föreläsa för vårdstudenter på sin obetalda lunchrast, vidareutbilda sig eller korrekturläsa forskningsmanus på fritiden när tacken är avsked? Den lojalitet som medarbetarna har haft med verksamheten och sjukhuset är djupt skadad på kort och lång sikt. Känslan av att vara misstrodd är förödande för arbetsglädje, handlingsutrymme och innovationskraft. När inte dessa nyckelpersoners arbetsinsats duger, människor som givit verksamheten allt och lite till, hur ska då mitt bidrag betyda något? Om detta styrskick tillåts fortsätta på Karolinska kommer det att få enorma konsekvenser för kvarstannande och rekrytering, inte minst till de viktiga patientnära chefstjänsterna. 

Vi kräver därför 
Att rättskansliets arbetssätt i personalärenden granskas
Att HR enbart verkar som stöd till verksamhetens chefer vid behov
Att misstanke om oegentligheter utreds av närmaste chef i första hand, i dialog med den berörda, och med krav på rättelse vid behov. 

 


Personal inom Kvinnohälsa, Karolinska Universitetssjukhuset    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Personal inom Kvinnohälsa, Karolinska Universitetssjukhuset kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...